Noé – a nyugalom

tollaivel fedez beTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 28. rész

A nyugalomról mi jut eszedbe? Nekem az stressz és a szenvedés hiánya.

Noé neve azt jelenti: nyugalom. Pedig nem békés és biztonságos, hanem életveszélyes és átokkal sújtott körülmények közé született.

“Lámek száznyolcvankét éves volt, amikor fiút nemzett.
Nóénak nevezte el, és ezt mondta:
– Ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az ÚR.”
– 1Mózes 5:28-29

Noé apja jól tudta, hogy a teremtett világ Isten ítélete alatt nyög, kudarcra van beállítva, és lépten-nyomon csalódást okoz. Valóban így van. Az átok mindenütt körülvesz bennünket megtört életek, zátonyra futott kapcsolatok formájában is. Megromlott világban élünk.

Mit tehetünk ellene? Megpróbálhatunk úgy élni, mintha nem is volna olyan súlyos a helyzet. Fütyörészve lépkedhetünk egészen a sírig, hogy a jókedv cserben ne hagyjon. Vagy kétségbeesésbe bénultan várhatjuk az elkerülhetetlent. Esetleg abban bízhatunk, hogy kellő forrásokkal és találékonysággal rendelkezünk ahhoz, hogy minket ne sújtson az átok.

Lámek valami mást csinál. Nem bagatellizálja el a romlott világ szörnyűségét. Elismeri a fáradtságos munka és a múlandóság súlyát. De nem fásul bele a káoszba. Szembenéz a sötétséggel, de ellene áll; hisz a békességben és nyugalomban. És a kisfiát Nyugalomnak nevezi.

Mint előtte Éva, Lámek is azt reméli, hogy utóda révén talán beteljesül Isten ígérete a várva várt Messiásról, aki majd végleg leszámol a sötétséggel, és akinek érkezését Isten népe repesve várta.

Éva azt remélte, hogy elsőszülött fia lesz az a Valaki. De Kain személyében krisztusi helyett egy antikrisztusi alak érkezik – egy perverz, aki gyilkol és továbbadja az átkot.

Lámek fia más; az élete a maga különös módján előremutat a Messiásra. Noé nem maga a Krisztus, de egy krisztus-alak. Ez a fiú, akinek Nyugalom a neve, az ítéleten keresztül menti meg Isten teremtményeit. És mindazok, akik a békességet az ítélet túlsó oldalán keresik, menedéket találnak nála.

Itt látjuk, hogy érkezik az igazi nyugalom. Nem az átkon kívül, hanem rajta keresztül; Noé esetében igazi katasztrófán keresztül. Az üdvösség a biztos menedékre találást jelenti. Aki a megígért Messiásnál, Jézus Krisztusnál keres menedéket, az nála, Őbenne elrejtve biztos menedéket, nyugalmat talál.

Ezen a módon találunk nyugalmat mi is. Nem úgy, hogy kiegyezünk és békét kötünk ezzel a romlott világgal. Nem úgy, hogy reményünket az itt és most élhető élet korlátaihoz igazítjuk. Hanem úgy, hogy a fáradtságos munkánál és a mindent elrontó átoknál messzebbre látunk. Még az eljövendő ítéletnél is messzebbre látunk, ami meg fogja tisztítani a világot. Az igazi és örök nyugalmat látjuk, az ítélet túlsó oldalán, mert Krisztusra nézünk, és tudjuk, hogy Őbenne vagyunk elrejtve.

“Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz,
pajzs és páncél a hűsége.”
– Zsoltárok 91:4

Folytatás: Noé bárkája – “Kettő-kettő ment be…”

Kezdetben… Ószövetség sorozat