Noé bárkája – 40 nap

30-noe-barkaja-40-napTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 30. rész

Az emberiség közös történelmi emlékezetébe is bevésődött, hogy a 40 nap valamilyen megpróbáltatás ideje. A Bibliában hét kiemelkedő 40 napos időszak fordul elő:

1) Az első Isten ítélete, a negyven napon keresztül zuhogó özönvíz, amikor a nagy földrengések mély hasadékain keresztül kiáradt a földalatti tavak vize, és elöntötte a szárazföldet. Vulkánok törtek ki: a Hasan Dagh, az Ararát és sok más. A hamufelhők beleütköztek a vízboltozatba, amely egészen addig védőburokként vette körül a földet, és ez a víz is a földre zúdult. Az özönvíz teljes ideje jóval hosszabb volt 40 napnál: attól kezdve, hogy Isten bezárta a bárka ajtaját egészen addig, míg a bent lévők biztonsággal kijöhettek, több mint egy év telt el.

2) Mózes 40 napon keresztül böjtölt a hegyen, mielőtt Isten jelenlétébe lépett.

3) Izráel 12 embert küldött előre, hogy kikémleljék Kánaánt, az ígéret földjét. Az ő felderítőútjuk is 40 napig tartott.

4) Góliát 40 napon keresztül gúnyolta Izrael népét, mielőtt Dávid kiállt ellene és legyőzte.

5) Isten azzal az üzenettel küldte Ninivébe Jónást, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, ha el nem fordulnak égbekiáltóan korrupt életmódjuktól. A város hallgatott a szavára, így Isten nem ítélettel, hanem szabadítással érkezett hozzájuk.

6) Jézus 40 napon keresztül volt a pusztában (ahol próbatételek és kísértések érték), és győztesen tért vissza.

7) Végül, Jézus feltámadása és mennybemenetele között is 40 nap telt el. Ez idő alatt megjelent követőinek, hogy lássák: tényleg feltámadt, és megmutatta nekik a feltámadott, új élet jeleit, amelyet minden követőjének megígért.

Úgy tűnik, a 40 nap mindig a megpróbáltatás és az átmenet időszaka a Bibliában. Azokra, akik mindvégig kitartanak, új, örömteli világ vár:

1) Tisztára mosott föld.

2) Találkozás Istennel “színről színre”.

3) Tejjel és mézzel folyó Kánaán.

4) Győzelem az ellenség fölött, és felszabadulás.

5) Megszabadulás az ítélettől.

6) Az ördög veresége.

7) Új teremtés.

Az özönvíz történetéből az is kiderül, hogy segítség nélkül nem vagyunk képesek kiállni a próbát. Az ítélet utáni szabadítást egyetlen valaki képes véghezvinni. Az, akinek Noé, Mózes és Dávid az előhírnökei voltak: Krisztus. Ő az, aki mindvégig kitart helyettünk. Akik benne bíznak, úgy vannak vele védett helyen elrejtve, ahogy a bárka utasai voltak Noéval a bárkában.

Egyikőnk sem volna képes a végső próbát kiállva megérkezni a célba. Krisztus viszont igen. Szétzúzta az ördögöt, legyőzte a bűnt és a halált. Eljutott a mennyei trónig, és új életet ad nekünk is, ha egyszerűen Őbenne rejtőzünk el.

“Isten útja tökéletes,
az ÚR beszéde színigaz.
Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek.”
– Zsoltárok 18:31

Folytatás: Olajág és békegalamb

Kezdetben… Ószövetség sorozat

________________
kép: innen