Olajág és békegalamb

olajág és békegalambTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 31. rész

A Földközi tenger országaiban olajágat a jóindulat gesztusaként vagy a béke jeléül adnak a vendégeknek és a barátoknak. Az ókori görög kultúrában az olajág a béke és a jólét jelképe volt.

A szimbólum a Bibliából ered: a Noé bárkájához visszatérő galamb olajfalevelet hozott a csőrében annak jeléül, hogy az Özönvíz visszavonul. Az olajág így lett Isten és az ember megbékélésének, és a földi élet újjászületésének jele.

“Negyven nap múlva kinyitotta Nóé a bárka ablakát, amelyet csinált, és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült, meg visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről.
Kiengedett egy galambot is, hogy lássa: vajon leapadt-e a víz a föld színéről. De a galamb nem talált helyet a lábának, hogy leszállhasson, ezért visszatért hozzá a bárkába, mert víz borította az egész föld színét. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta és bevette magához a bárkába.
Várakozott még újabb hét napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére megjött hozzá a galamb, és ekkor már egy leszakított olajfalevél volt a csőrében. Ebből tudta meg Nóé, hogy a víz leapadt a földről.”
– 1Mózes 8:6-11

De nemcsak a béke és az újjászületés szimbóluma a Bibliában a galamb és az olajág, hanem a Szentlélek szimbóluma is, ahogy az új teremtés is a Szentlélek munkája.

A galamb és az olajág tehát kettős jele annak, hogy az ítélet, a halál és a pusztulás után új élet következik. A galamb kirepült a megújult földekre, és egy hajtást leszakított az olajfáról. Visszahozta az új élet első zsengéjét azoknak, akik a biztos menedékhelyen várták. A megújult élet előjelét (biztosítékát) hozta vissza az életadó fáról.

Noé és családja ebből tudhatta, hogy elmúlt Isten haragja, és beköszöntött az új világ. Valódi békében lesz részük – nemcsak egymással, hanem Istennel is jó viszonyban élhetnek.

Ma is megismerhetjük az igazi békét. A Lélek a feltámadt Krisztus új életét hozza el nekünk – a Lélek által betöltött Ember élete a mi életünk is lehet. Jézus az Istennel való jó viszonyunk biztosítéka – hogy az ítélet, a halál és a pusztulás után új élet következik, békességben Istennel.

Isten zálogot is adott: a szívünkbe adta a Lélek előjelét (biztosítékát):

“Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.”
– 2Korinthus 1:22

Folytatás: Szivárvány

Kezdetben… Ószövetség sorozat