Exegetika, exegézis

Fogalmak szótára » szócikk: exegetika, exegézis

Az exegézis szó a görög exegeomai szóból származik, melynek jelentése elbeszél, értelmez, kifejt.

EXEGETIKA – A bibliai szövegek értelmezésével, magyarázatával foglalkozó tudomány. A teológiai tudományok egyik témaköre. Az exegetika az izagógika eredményeit is felhasználja, eredményeit pedig a hermeneutika is alkalmazza.

A Szentírás olvasásának és értelmezésének Krisztus-központú megközelítése (exegézis) – ld. a Trinitárius teológia oldalon