Ne félj!

Ne félj!TEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 35. rész

Mi az, ami elsöprő erővel hat rád? Akár jó, akár rossz – Mi hat rád olyan elemi erővel, hogy ledönt a lábadról?

A Biblia szerint vagy az élet dönti le, vagy Isten ereje veszi le a lábáról az embert. Amikor az élet, abból lesz a félelem; amikor Isten, abból lesz a hit. A félelem végső ellenszere a hit. És égető szükségünk van rá. A Szentírás leggyakoribb parancsa ez: “Ne félj!” Kezdettől fogva szükség volt rá. A Bibliában lejegyzett első emberi érzelem is a félelem. Ádám mondta az ÚRnak:

“Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el.”
– 1Mózes 3:10

Az ősi félelem mindannyiunkban ott lappang. Hitre van szüksége annak, aki meg akar vele küzdeni.

Ki más volna jobb tanítómesterünk ebben, mint Ábrahám? A Biblia többször a hit embereként emlegeti. De az meg mit jelent? Talán rendkívül erősen tudott hinni?

Nem, a hit nem különleges képesség, vagy erős érzelmek kérdése. Nem belülről, hanem kívülről jön. Az a hit, hogy Isten ledönt a lábadról. Ábrahám nagy félelmein túltesz a még nagyobb Isten.

“Így szólt az ÚR Abrámhoz látomásban: Ne félj Abrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges.”
– 1Mózes 15:1

Ábrahám félelme elég érthető. Az előző fejezetben Ábrahám harcba indul, hogy megmentse unokaöccsét, Lótot (ld. 1Mózes 14:14-24). Sikeresen legyőzi az ellenséget, és még a hadizsákmányt sem fogadja el. De amint alábbhagy az adrenalin, Ábrahám szorongani kezd – talán a legyőzöttek visszavágásától, talán amiért nem vitte haza a bőséges zsákmányt.

Mit kezd az ÚR Ábrahám félelmeivel? Elintézi pár bíztató szóval? “Szedd össze magad, nincs semmi baj!”

Nem; Krisztus, az ÚR látomásban megjelenik Ábrahámnak, hogy a félelmei helyett figyeljen oda arra, aki fontos:

Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges.”

A megtorlástól félsz? Én vagyok a pajzsod. A veszteségtől félsz? Én vagyok a jutalmad.

A félelmet a még elsöprőbb valóság oltja ki: Krisztus önmagát adja. Mitől félünk tehát?

De Ábrahám éppen emiatt aggódik. Vajon tényleg eljön az az utód? Biztos, hogy megadja Isten a megígért Messiást?

Jó lehet, ha valakinek látomásban megjelenik Krisztus. De az emberiségnek arra van igazán szüksége, hogy emberré legyen: hogy szülessen meg Éva megígért utóda, aki a kígyó fejére tapos. Ő az igazi reménységünk; Isten ítéletével szemben Ő az egyetlen védőpajzsunk és jutalmunk. Isten megígérte ugyan Ábrahámnak, hogy az ő utóda lesz majd a szabadító (Messiás), de feleségével mindketten nagyon öregek már, és még mindig nincs gyermekük.

Ezért panaszkodik:

“Ó, Uram, URam! Mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok… Nem adtál nekem utódot.”
– 1Mózes 15:2-3

Szavaiból süt a félelem.

És erre érkezik az ÚR lenyűgöző válasza:

“Azután kivezette az ÚR, és azt mondta:
– Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Ennyi utódod lesz!”
– 1Mózes 15:5

Utódokat akarsz, Ábrahám? Lesznek utódaid bőven. Nemcsak a Messiás, hanem annyi lelki-szellemi leszármazottad is rajta keresztül, mint égen a csillag!

Ábrahámot ledönti a lábáról az elsöprő erejű ígéret:

“Abrám hitt az ÚRnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.”
– 1Mózes 15:6

Ez az egész Biblia egyik legfontosabb mondata. Innen tudhatjuk meg, mi az, ami elmulasztja az ember alapfélelmét. Innen tudhatjuk meg, minek alapján fogad el valakit igaznak Isten. Nem annak alapján, hogy nagy tetteket visz véghez, hanem azért, mert bízik Krisztusban. És égető szükségünk van arra, hogy Isten igaznak fogadjon el minket.

Ádám félt az ÚR jelenlétében fedetlenül mutatkozni. És azóta az egész emberiség félve bujkál Istentől, aki megalkotott minket. De itt le van írva, hogy állhatunk meg igaz emberként, takargatnivaló nélkül Isten előtt. Ábrahám hitt Krisztusnak, aki ezért – azonnal, teljesen és örökre – igaznak fogadta el őt.

Mert aki Krisztusban bízik, annak válasza van az ember ősi félelmére – az Isten ítéletétől való félelemre. Ha a bíró a saját igazságát nekem tulajdonítja, “kitől félnék”?

“Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék?”
– Zsoltárok 27:1

Ábrahám félelmeit elsöpörte Isten kegyelme.

De maradt még egy szorongató kérdése, és ez is fontos: “Miből tudom meg?” (1Mózes 15:8)

Honnan tudhatom? Honnan tudhatja bárki, hogy számítani lehet Isten ígéreteire? Az ÚR válasza tényleg ledöntötte a lábáról Ábrahámot. De erről majd legközelebb…

Folytatás: Szövetség

Kezdetben… Ószövetség sorozat