Hatalom és szeretet

hatalom és szeretet, kereszt

Azzal, hogy az embert a választás képességével felruházta, a saját hatalmát korlátozta a Teremtő. Jézus megszületésével, azzal, hogy Krisztus emberré lett, Isten újra demonstrálta, hogy szeretetből önkontrollt gyakorol saját korlátlan hatalma fölött.

Isten újra, meg újra eldobja saját hatalmát… mi pedig mohón nyúlunk utána.

A szerelmes szeretni akarja szíve választottját, nem pedig irányítani. Szeret, és reméli, hogy a másik viszontszereti. Aki jobban akar uralkodni, mint szeretni, az elveszíti a szabadságát. Rabja lesz a hatalomnak, amit magához ragad. Isten, aki teljesen szabad, nevetve dobta el a hatalmát azért, hogy a szeretet uralkodjon.

A hatalom pusztító erejét csak a szeretet hatalmas ereje képes megfékezni!

Egy magányos, teljhatalmú egyeduralkodó, aki nem maga a szeretet, élet és halál zsarnoki ura volna.

“A hatalom korrumpál,
az abszolút hatalom pedig abszolút módon korrumpál.”
– Lord Acton (1887)

A hatalom önmagában, amikor nincs a szeretetnek alávetve, korrupt dolog; nem összeegyeztethető az élő Isten személyével, aki három egymást szerető Személy kapcsolata, tehát maga a szeretet (1János 4:8).

“Nekünk olyan Istenünk van, aki elutasítva a hatalmat magára vállalta az erőszakot, szenvedett és meghalt. De harmadnap feltámadott, és feltámadásával egy új világot készített elő, melyben nem lesz korrupció, beváltatlan ígéretek, erőszak, szenvedés. Magyarország is csak egy Victor-ban reménykedhet: aki valóban győzött a bűn, a Sátán, a halál fölött. Mivel egy földi kormányzás sem tökéletes, Krisztus követői nem politikusokban bíznak, hanem abban, akié noha minden hatalom, a hatalom politikáját megtagadva vívta ki e világ megváltását.”
– Czövek Tamás: A kereszt botránya – kereszténység és hatalom

Kapcsolódó írások: