Jerikó falai is leomlottak

jeriko-falaiMENJ KERESZTÜL A FALON c. sorozat 11. rész

“…ha Isten segít, a falon is átugrom.
Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek.”
– Zsoltárok 18:30-31

A régészek szerint Jerikó 2-3 méteres falait 9 méter széles és 2 méter mély védőárok vette körül. A belső fal átlagosan 3,5 m széles lehetett. Az egész erődítmény közepén egy 9 m magas kőtorony állt. Józsué idejében Jerikó lakossága körülbelül háromezer fő volt.

Kánaánban Jerikó volt az első város, amit Izrael elfoglalt (ld. Józsué 6).

Jerikó ostroma

De nem kellett faltörő kosokat eszkábálniuk Jerikó ostroma előtt. Nem kellettek ágyúk, tankok, bombák. Isten velük volt és azt mondta nekik:

− Ne a hatalmas, bevehetetlen falakat nézzétek! Ez itt egy építészeti remekmű, soha nem bírnátok el vele. Még évszázadokig állhatna itt. Csak lépkedjetek, és imádkozzatok!

− Nézz rám! − mondja az ÚR. − Lépj, imádkozz! Lépj, imádkozz! Járd körbe a férjedet, a feleségedet, a gyerekeidet, és imádkozz! A szeretet lebontja a falakat. Én bontok, én vagyok a szeretet.

Ki az, aki bennünk van? Isten Lelke! A feltámadott Krisztus!

Istenem, ha rajtad tartom a szemem, élvezhetem az életet, amit adtál. Benned találom meg az örömömet; senki nem tarthat fogságban, szűk edényben, tévelygésben, hazugságban. Semmi nem falazhatja el előlem az életet, amit Te megígértél nekem.

“Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.”

“Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.”
– 1János 4:4, 9-10

“Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”
– Róma 8:38-39

_______________
A kép forrása: www.answersingenesis.org