Körülmetélés

körülmetélés, keresztségTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 37. rész

A körülmetélés a szövetség jele volt Isten és Ábrahám utódai között. A zsidó fiúk 8 napos koruktól kezdve magukon viselték az ÚRral kötött szövetség jelét (1Mózes 17:13). De ha Isten ígéretei Ábrahám utódjában teljesednek be, nem túl kockázatos pont az alsó fertályán metélgetni? Nem olyasmit parancsol-e Isten, ami félő, hogy levágja az utódlás szervét? De igen. És pont ez a lényeg.

Az 1Mózes 17. fejezetében két szó ismétlődik rendszeresen, amelyek kifejezik a szertartás jelentését. Az egyik a vágás, a másik az utód.

Vágás

A héber nyelvben a szövetséget nem kötik, hanem vágják. Korábban Isten már elég drámai módon mutatta meg Ábrahámnak, mit jelent a szövetség-vágás. Ábrahám tanúja volt, amint az ÚR végigment a kettévágott áldozati állatok darabjai között, és egyoldalú szövetségi fogadalmat tett. Ábrahám azt is tudta, hogy az ígéret vér-eskü volt, és az ÚR saját levágásáról szólt.

Természetes tehát, hogy a szövetség jele valamilyen vágás lett. Maga a körülmetélés szó is levágást jelent. És akin nincs ott a körülmetélés jele – az “kivágatik” népe közül. (1Mózes 17:14)

Miért? Ezzel függ össze a másik kulcsszó:

Utód

A szó 7-szer fordul elő az 1Mózes 17-ben. Ábrahámot újra meg újra emlékezteti Isten, hogy ígéretei az utódjában teljesednek majd be.

Ha viszont Isten ígéretei Ábrahám utódjában teljesednek be, nem túl kockázatos dolog pont ott, testének alsó fertályán metélgetni? Vajon nem olyasmit parancsol-e Isten, ami félő, hogy levágja az utódlás szervét?

De igen. És pontosan ez a lényeg. A szövetség jeléül szolgáló törvény véres előképe lesz az Utód levágásának, aki Jézus Krisztus. Ábrahám leszármazottai mind testükön fogják hordozni a kereszt szimbólumát – ahol majd bekövetkezik az igazi “levágás”. Mert amikor az ÚR Krisztus levágatik, mi megmenekülünk.

Az ószövetségi hívő tudta, hogy Isten azért “vágott” szövetséget Ábrahámmal és utódaival, hogy előrevetítse a várt utód, a Messiás levágását helyettük; hogy a körülmetélés jelének hordozói a megváltás valóságában bízzanak. A rövid és véres üzenet: vágd le, hogy te magad le ne vágass.

Az idevonatkozó bibliai részek:

Körülmetélés: a szövetség véres jele az Ószövetségben

“Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről nemzedékre! Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök: metéljenek körül nálatok minden férfit! Metéljétek körül szeméremtestetek bőrét, ez lesz a veletek kötött szövetségem jele. Nyolcnapos korában körül kell metélni nálatok minden fiúgyermeket nemzedékről nemzedékre, akár a házban született, akár pénzen vásárolták valami idegentől, aki nem a te utódaid közül való. Körül kell metélni azt is, aki a házban született, azt is, akit pénzen vásároltak. Ott lesz az én szövetségem a testeteken örök szövetségként. A körülmetéletlen férfi, akinek nem metélték körül szeméremteste bőrét, az irtassék ki népe közül, mert elutasította szövetségemet.”
– 1Mózes 17:9-14

Az Újszövetség pedig a keresztségben viszi tovább a körülmetélés szimbólumát:

Keresztség: a szövetség vértelen jele az Újszövetségben, miután Krisztus már meghalt a kereszten:

“Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket.”
– Kolossé 2:11-13

Ez a kapocs a szövetség véres ószövetségi és vértelen újszövetségi jele között valószínűleg a legerősebb érv a gyermekkeresztség mellett, amely így szól:

Ahogy az izraeli csecsemőknek magukon kellett hordaniuk a szövetség testi jelét, és utána, neveltetésük során váltak ők is Isten személyes szövetségeseivé (“a szív körülmetélkedése”), úgy kell az újszövetségi korszak szövetséges gyermekein is elvégezni a szövetség szimbólumát, és utána, neveltetésük során őket is abban erősíteni és bátorítani, hogy váljanak Isten személyes szövetségeseivé azzal, hogy Krisztusra bízzák magukat (ez a belső valósága annak, amit a jelkép külsőleg kifejez).

Folytatás: Sodoma és Gomora

Kezdetben… Ószövetség sorozat

_____
kép: Anne Geddes fotója