Krisztus hisz helyettünk?

« trinitárius teológia

trinitárius teológiaA Biblia kijelenti, hogy Jézus az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég (Jelenések 22:13). Ezért teljesen megbízhatunk benne, hogy mindenünk lesz mindenekben, és nem kell azon aggódnunk, hogy a saját hitünk elég jó, elég kitartó, vagy elég erős-e. Thomas F. Torrance így magyarázza ezt:

Jézus belép az adott helyzetbe, ahol hinnünk kellene Istenben, hogy higgyen és bízzon Benne helyettünk. Ő cselekszik a mi nevünkben a hűtlenségünk legnagyobb mélységeiben is, és ingyen adja saját hűségét, amelyben osztozhatunk Vele… Ha tehát úgy gondolunk a hitre és a bizalomra, mint Isten felé irányuló emberi cselekedetre, akkor Jézus Krisztus hitére és bizalmára kell gondolnunk, Aki helyettünk és a mi nevünkben hisz és bízik az Atyában.

Krisztus emberré születése és a velünk való egyesülése a mi hitünket az Ő hitébe vonta, miáltal – egyáltalán nem személytelen módon –, saját hitünk szabad és spontán módon fakad saját emberi életünkből Isten előtt. Önmagában viszont, – ahogy Kálvin szokta volt mondani –, a hit üres edény, mert hitünk Krisztus hűségén nyugszik, és még azt is, ahogy Őrá támaszkodunk, Krisztus szüntelen hűsége tartja fenn.

– The Mediation of Christ, pp. 82-84

Mi a hit?
Miért fontos a megtérés és a hit?