Isten, akit Jézus Krisztus jelentett ki

« trinitárius teológia

Ha a lehető leghitelesebb képet akarjuk kapni Istenről, nem másutt kell keresnünk, hanem Jézus Krisztusban. Jézusban az élő Istennel találkozunk, és olyannak ismerjük meg Őt, amilyen valójában.

“Aki engem lát, látja az Atyát.” – mondta Jézus.
– János 14:9


Jézus Krisztus az Atya Isten önkijelentése, tökéletes képmása

“Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.”
– János 1:18

Jézus szavaiban és tetteiben halljuk és látjuk, ami minden emberi lénynek a legtöbbet jelent – hogy az Atya feltétel nélkül szeret bennünket. Saját mérhetetlen szeretetéből küldte Jézust – azért, mert hajlíthatatlanul ragaszkodott az ember megváltásához. Ha ismerjük Jézust, akkor ismerjük Istent, ami azt jelenti, hogy amit Jézusról gondolunk, az a teológiánk.

A trinitárius teológia az egy élő Isten három Személyének egységét, a Szentháromságot tekinti központi és alapvető tanításának, amely meghatározza, ahogy a Bibliát olvassuk, és ahogy a teológia minden más pontját értelmezzük. A trinitárius teológia nemcsak a tanítás és a gyakorlat miértjeivel és hogyanjaival foglalkozik, hanem, elsősorban, a “ki” kérdésével. Először azt kérdezi: “Kicsoda Isten, akit Jézus Krisztus bemutat, és kicsoda az ember Őhozzá viszonyítva?”

Hisszük és valljuk Isten hármas egységét (a Biblia szerint egy Isten létezik, aki öröktől fogva Atya, Fiú és Szentlélek), és azt is, hogy Isten jellemét és tulajdonságait a leghitelesebben Krisztusból kiindulva ismerhetjük meg.