Kapcsolat-központú teológia

« trinitárius teológia

trinitárius teológiaMivel Krisztus-központú, a trinitárius teológia Isten társas természetére, és a kapcsolatok fontosságára fekteti a hangsúlyt. Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia emberi testben emberi életet élt, velünk azonosult azért, hogy helyettünk megbéküljön az Atyával, és az Atya előtt saját testvéreiként képviseljen bennünket (ld. János 1:14; Efezus 1:9-10, 20-23).

Jézus Krisztus megváltó műve (helyettünk vállalt kereszthalála) miatt lehet kapcsolatunk Istennel! A Szentlélek bennünk él. Jézus révén tartozunk mi is az Atyához, és Őbenne vagyunk mi is az Atya szeretett gyermekei.

Ez azt jelenti, hogy a keresztény élet és hit elsősorban négyfajta személyes kapcsolatról szól:

  1. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egymással öröktől fogva meglévő szeretetkapcsolatáról;
  2. Isten Fiának az emberrel való kapcsolatáról a testté lett Jézus Krisztusban;
  3. Az Atyának az emberrel való kapcsolatáról a Fiún keresztül és a Lélek által; és
  4. Az emberek egymással való kapcsolatáról, akiket Krisztus megváltott és az Atya gyermekeivé fogadott.

Isten HÁROM Személy, akik egyek szeretetben