Ki vagy, Uram?

« trinitárius teológia

trinitárius teológia – Ki vagy, Uram? – kérdezte a gyötrődő Pál a Damaszkuszi Úton, ahol a feltámadott Jézussal találkozott (ApCsel 9:5). Hátralévő életét pedig e kérdés megválaszolásával töltötte – mindenkinek elmondta a választ, aki meghallgatta. A válasz, amelyet a Szentírás kijelent nekünk, az evangélium központi üzenete, és a trinitárius teológia gyújtópontja.

Jézus teljesen Isten és teljesen ember, és ez mindig így is marad. Krisztus megtestesülése nem ért véget sem a halálával, sem a mennybemenetelével. Emberi testben fog visszajönni, ugyanúgy, ahogy elment. Amikor tehát azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, egyszerre beszélünk az Istenről, és az emberről.

Mivel Ő az egyetlen, aki egyszerre teljesen Isten (a világmindenség Teremtője és Fenntartója), ugyanakkor teljesen ember is, Jézus saját személyében összekapcsolja Istent és az emberiséget. Jézus élete, halála, feltámadása és mennybemenetele minden embert részestársként bevont Isten életébe és szeretetébe. Jézus megváltó műve miatt mindannyian benne vagyunk az Atya, a Fiú és a Lélek életében és szeretetében. Pál apostol szerint Isten “azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.” (1 Timóteus 2:4-5).

Jézus: Isten, aki egy lett közülünk!
A megtestesülés (inkarnáció) téma további bejegyzései