Kegyelemből, hit által

« trinitárius teológia
trinitárius teológia
“Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”
– Efezus 2:8-9

Mit jelent, hogy kegyelemből van üdvösségünk a hit által? Vajon azt jelenti, hogy saját hitünk ment meg bennünket – a hitünk, amit produkálunk? Ha igen, mi történik velünk, ha a hitünk meggyöngül, vagy éppenséggel teljesen elhagy? A jó hír az, hogy Jézus végzett el mindent, ami a megváltásunkhoz szükséges, az elejétől a végéig – és ebbe az is beletartozik, hogy még hinni is Ő hisz helyettünk. David Torrance írta:

“Krisztusnak az Atyába vetett hite és engedelmessége által van üdvösségünk, nem saját hitünk és engedelmességünk által.

“Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát értem.”
– Galata 2:20 (SzIT)

Más fordítások, feltehetőleg azért, mert nehéz elhinni, hogy Krisztus hitében élünk, nem a sajátunkban, az eredeti szöveget kiigazították: “az Isten Fiában való hitben”! – ami teljesen mást jelent! Ez a fordítás elveszi Krisztus hitéletének a miénket helyettesítő természetét. Az Ő hite által üdvözülünk és élünk, nem a saját hitünk által. A mi hitünk csak hálás válasz az Ő hitére.

Ha visszanézünk az életünkre és belegondolunk, mennyire engedetlenek voltunk időnként (és vagyunk még ma is), csodálatosan megnyugtató, hogy Krisztus a saját, Atyának engedelmes életét adja nekünk, és az Atya előtt Krisztus engedelmessége számít, nem a miénk. Az Ő engedelmessége szabadított meg bennünket, nem a sajátunk.”
An Introduction to Torrance Theology, pp. 7-8.

Miért fontos a megtérés és a hit?
Amin a dolgok múlnak: a bizalom