Krisztus-központú teológia

« trinitárius teológia

trinitárius teológiaTrinitárius teológia elsősorban Krisztus-központú. Thomas F. Torrance (a 20. század egyik vezető trinitárius teológusa) mondta:

“Kizárólag Jézus az Isten beszéde (Igéje) az emberiség számára, és kizárólag Jézus az emberiség beszéde az Atya számára. Ezért még a Szentírás fölött is Krisztus az Úr.”

Jézus úgy nyilatkozott a zsidó vallási vezetők előtt, hogy Ő maga a kulcs a Szentírás megértéséhez:

“Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.”
– János 5:39-40

A Bibliát tehát annak fényében olvassuk és értelmezzük, hogy kicsoda Jézus. Teológiánknak Ő a logikai alapja – mert egyedül Ő Isten végső és teljes önkijelentése.