Megváltás = új teremtés

« trinitárius teológia

trinitárius teológiaKrisztus megtestesülése nemcsak egy csodás múltbeli esemény. Ami akkor történt, örökre megváltoztatta az egész világegyetem minőségét – most már “új teremtés” (2Korinthus 5:17). Visszamenőlegesen is, és a jövőre nézve is megváltoztatott mindent.

Pál a Róma 7:4-ben ír erről az átalakulásról. Azt mondja, hogy noha még életben vagyunk, de már most meghaltunk a törvény számára a Krisztus teste által. Jézus emberi testben való halála nemcsak múltbeli, hanem jelen valóság is, és az egész emberiség múltjára, jelenére, és jövőjére is vonatkozik. “Mert meghaltatok,” – írja Pál a Kolossébelieknek – “és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben” (Kolossé 3:3). Mielőtt biológiailag is meghalunk tehát, már meghaltunk Jézus halálában, és életre is keltünk Jézus feltámadásában.

A Krisztus életében, halálában, feltámadásában és mennybemenetelében való részvételünkről szól Pál az Efezusi levélben is:

“…minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért.”
– Efezus 2:5-6

A tér és idő korlátain túli teljes valóság tehát az, hogy már meghaltunk Jézus helyettünk elszenvedett halálával, és életre is keltünk Krisztus feltámadásával. Isten feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett bennünket Vele együtt. Mindez Isten kegyelméből (öröméből) fakadó ajándék, amelyet minden embernek szán. Mindenkié, aki nem utasítja vissza.

uj-teremtes

Isten kegyelme és Jézus keresztje
Meghaltunk, és fel is támadtunk