Isten szándéka szerint a megváltás minden emberre vonatkozik

« trinitárius teológia

trinitárius teológiaKrisztus bennünket helyettesítő emberi élete minden emberre vonatkozik, aki valaha élt és élni fog ezen a földön. A Biblia szerint Jézus nemcsak egyesekért, hanem mindenkiért meghalt a kereszten. Isten mindenkinek szánta kegyelmének ezt az ajándékát. Néhány erről szóló rész:

János 12:32 [Jézus] “Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

2Korinthus 5:14 “Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt.”

Kolossé 1:19-20 “Mert tetszett az Atyának, hogy benne [Krisztusban] lakjék az egész teljesség, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.”

1Timóteus 2:3-6 “Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, 6aki váltságul adta önmagát mindenkiért…”

1Timóteus 4:9-10 “Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó; hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek.”

Zsidók 2:9 “…azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.”

1János 2:2 “mert ő [Jézus] engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.”

A Bibliából tehát világosan kiderül, hogy Jézus mindenkiért, az egész emberiségért meghalt.

Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a Biblia mélységes igazságának a személyes kiválasztás ugyanúgy része, mint az, hogy Jézus mindenkinek szánta a megváltást. Az érem másik oldala az, hogy Isten egyéneket választott az üdvösségre; erről érdemes elolvasni Szabados Ádám dolgozatát: Egyéni, vagy kollektív kiválasztás? (pdf)

Lásd még: János 1:29; 3:17; Róma 8:32; 2Korinthus 5:18-19; Titusz 2:11; és 1János 4:14.

Jézussal együtt mi is Isten gyermekei lehetünk
Mit akar Isten? Miért teremtett embert?
Miért van szükség megváltásra? Az ember bűnössége