Ha Isten olyan kegyelmes, mi értelme engedelmes életet élni?

« trinitárius teológia

trinitárius teológiaSok hívőnek nem tetszik, hogy más, aki nem volt olyan engedelmes, mint ő, végül mégis ugyanabban a jóban részesül (ld. a munkások és a szőlő példázatát: Máté 20:12-15). Ez a háborgás azt a tényt hagyja figyelmen kívül, hogy bármilyen engedelmes életű is valaki, az üdvösséget senki nem érdemli meg. A megváltást Isten kegyelemből adja; ajándék, amit nem lehet megszolgálni vagy kiérdemelni.

Az is kiderül azonban a Bibliából, hogy amikor valaki hittel részt vesz Jézus életében és szeretetében, akkor a Szentlélek jó gyümölcsöt és személyes örömöt terem benne, és ez a “Lélek szerinti élet” az örökkévalóságban folytatódik tovább. Az Isten nélküli, “test szerinti élet” következménye pedig szenvedés, gyötrelem és nyomorúság. Nemcsak annak, aki így él, hanem rajta keresztül másoknak is. Isten ezért akarja, hogy ne úgy éljünk. Érdemes átgondolni a következő bibliai részeket:

“Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át.”
– 1Korinthus 3:11-15

“Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének [bűnös természetének] vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.”
– Galata 6:7-8