Hogy létezhet gonoszság a világban?

« trinitárius teológia

trinitárius teológiaHa Krisztus az egész világért meghalt, hogy lehet még mindig gonoszság a világban?

Isten országának teljessége nem jön el Jézus második eljöveteléig. Ahogy Péter mondta pünkösdi beszédében:

“Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által.”
– ApCsel 3:19-21

Addig pedig Jézus szavaiból merítünk bátorítást:

“Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.”
– János 16:33