Jézus miért mondta, hogy nem a világért imádkozik?

« trinitárius teológia

trinitárius teológiaHa a világ tényleg kibékült (nem ellenséges) viszonyban van Istennel, miért mondja Jézus, hogy nem a világért imádkozik?

Jézus imádság közben mondta:

“Én őértük [a tanítványokért] könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid.”
– János 17:9

Pusztán azért, mert Jézus egy alkalommal azt mondta, hogy nem a világért, hanem a tanítványaiért imádkozik, nincs okunk arra következtetni, hogy soha nem imádkozott a világért. Akkor és ott a hangsúly a tanítványain volt.

Azt is érdemes figyelembe vennünk, ahogy János a “világ” (görög kozmosz) szót használja evangéliumában. Egyes helyeken a szót úgy lehet érteni, hogy minden ember (akiket Isten szeret, pl. János 3:16); máskor viszont azt a világrendet, világi rendszert érti alatta, amely ellenséges viszonyban van Istennel.

A János 17-ben (Jézus imádságában) nyilvánvalóan ez utóbbiról van szó. Mivel e világi rendszer ellenáll Istennek, Jézus imádsága nem foglalja magába. Nem a jelenlegi világért imádkozik, hanem inkább azokért az emberekért, akiken keresztül el tudja juttatni szeretetének üzenetét a többi emberhez.

Ugyanebben az imádságban később már a világról, mint az egész emberiségről beszél. Azért imádkozik, hogy követői “mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.” (János 17:21). A János 3:16-hoz hasonlóan e részből is az derül ki, hogy Isten az egész világot szereti, és mindenkit meg akar váltani.

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
– János 3:16