Kik azok, akiknek a neve nem szerepel az élet könyvében?

« trinitárius teológia

trinitárius teológia

Miért ír a Biblia olyanokról, akiknek a neve nem szerepel az “élet könyvében”?

“…imádja őt [a fenevadat] mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta.”
– Jelenések 13:8

“A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincsen…”
– Jelenések 17:8

Ezeknek a részeknek a szövegkörnyezetét is fontos figyelembe venni. János egy bizonyos irodalmi műfajban írta a Jelenések könyvét, amelyet apokalipszis néven ismerünk. Ez a műfaj, amelyet a korabeli zsidó írók gyakran használtak, szimbolikus elemekben gazdag. A valóságban nem létezik “élet könyve”.

Az élet könyve szófordulat, jelképes utalás azokra, akik a Bárány (Jézus) hűséges követői. A jelenések könyvének ezek a versei pedig azokról az emberekről szólnak, akik tudatosan és szándékosan elutasítják az új életet, amelyet Krisztus biztosított a számukra. Ők azok, akiknek a neve “nincs beírva” az élet könyvébe. Isten nem zár ki senkit. Krisztus új életében az nem részesül, aki elutasítja azt; a szimbólumot folytatva, aki a saját nevét kihúzza az élet könyvéből.