Mi a szoros kapu és a keskeny út?

« trinitárius teológia

trinitárius teológia

Jézus mondta:

“Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.”
– Máté 7:13-14

Jézus erről a mostani földi életünkről beszél – a feltámadás innenső oldalán. Ma az emberek többsége a “széles úton” jár, amely a kárhozatba vezet. Noha Isten mindenkire kiterjedő általános megváltása (Isten szándéka szerint) rájuk is vonatkozik, mégis úgy élnek, mintha ez nem történt volna meg. Személyesen nem ismerik Jézust. Kevesen vannak, akik ma elismerik az igazságot, ami Jézusban van, és ennek megfelelően élnek. Jézus maga a keskeny út. Ő maga mondta:

“Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”
– János 14:6

Jézus a fenti szakasz folytatásában is hasonló dologról beszél:

“Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!”
– Máté 7:21-23

Ezek az emberek természetfölötti (vagy annak látszó) dolgokat műveltek, és közben sokakat becsaptak. Azt állították, hogy ismerik Jézust, és noha Jézus nyilván ismerte őket (tudta, hogy kicsodák, mivel mindent tud), de nem látta önmagát bennük. Névleges álhívők voltak, akik csak márkanévként használták Jézus nevét, de nem voltak az övéi; ez a viselkedésükből kiderült. Jézus tehát kijelenti: “Sohasem ismertelek titeket.”