Mi értelme van hirdetni az evangéliumot?

« trinitárius teológia

trinitárius teológiaMi a helyzet a keresztény misszióval, a “nagy küldetéssel”? Ha Isten mindenkinek megbocsátott, és Jézuson keresztül mindenkit a gyermekévé fogad? Miért hirdetjük az evangéliumot a világban, és miért teszünk másokat Jézus tanítványaivá?

Életünk minden részének az az alapja, hogy Krisztus emberré lett és befogadott bennünket a saját életébe, tehát azonosult velünk – ez vonatkozik a missziós szolgálatban való részvételre is. Az Atya szeretete arra indít minket, hogy vegyünk részt abban a munkában, amit Jézus a világban a Szentlélek által végez. Elmondjuk az evangéliumot, és minden embert arra hívunk, hogy fogadja el és tegye magáévá. Miközben ezt tesszük, azt reméljük, hogy ami objektív értelemben már igaz velük kapcsolatban, azt személyesen is tapasztalni fogják.