Miért fontos a megtérés és a hit?

« trinitárius teológia

trinitárius teológiaHa mindenki már kibékült (nem ellenséges) viszonyban van Istennel Krisztusban, miért hangsúlyozza a Biblia olyan gyakran a megtérés és a hit fontosságát?

Az Újszövetségben néha bűnbánatként, máskor megtérésként fordított görög metanoia gondolkodásbeli fordulatot jelent. A Szentlélek minden embert radikális gondolkodásbeli fordulatra hív és tesz képessé: elfordulásra az egocentrikus önközpontúságtól, és odafordulásra Istenhez, és az Ő másik-központú szeretetéhez, amelyet Jézus Krisztusban ismerhetünk meg a Szentlélek által.

Péter így hívta hallgatóit erre a gondolkodásbeli fordulatra:

“Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevébe, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (ApCsel 2:38-39)

Isten nem a bűnbánatunkért, a megtérésünkért, és a hitünkért cserébe bocsátja meg a bűneinket. A Biblia szerint a bűnbocsánat Isten feltétel nélküli, ingyenes ajándéka, és teljes mértékben kegyelemből van: Isten öröméből fakad. A bűnbocsánat valósága már a miénk, mielőtt elfogadjuk és tapasztaljuk.

Az evangélium a Jézus megváltó művéről szóló jó hír. Jézusban Isten minden embert befogadott a saját életébe. Isten már megbocsátott minden embernek feltétel nélkül, tehát minden ellenszolgáltatás nélkül. Péter ezért hívja hallgatóit arra, hogy “térjenek meg”, higgyék el ezt az igazságot, és keresztelkedjenek meg a Lélek által Jézus gondolkodásmódjával – amely a Lélektől kapott meggyőződést is jelent arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.

A bűnbánat és a megtérés a gondolkodásmód és a lelkület gyökeres fordulata; megtudjuk és elfogadjuk, kicsoda Jézus a számunkra, és mi kik vagyunk Őbenne – függetlenül mindentől, amit eddig tettünk vagy tenni fogunk. A bűnbánat és a megtérés által, ami valójában szintén Isten ajándéka, a gondolkodásmódunk és lelkületünk megújul Jézusban, mi pedig Istenhez fordulunk: elkezdünk bízni benne.

A Lélek azért indít bennünket bűnbánatra és megtérésre, mert a bűneinket Krisztus kereszthalálával Isten már megbocsátotta, nem pedig azért, hogy a bűnbocsánatot ezzel nyerjük el. A Lélek indítására azért bánjuk meg és hagyjuk el a bűneinket, mert tudjuk, hogy Jézusban az Atya már megbocsátott, és hogy Jézusban már új teremtmények vagyunk. A megtérés Isten felé fordít bennünket korábbi önközpontú, elidegenedett állapotunkból, mert Isten Lelke Jézus elfogadására indít bennünket, és bizonyosságot ad, hogy Hozzá tartozunk.