Miért mondja Pál, hogy akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé?

« trinitárius teológia

trinitárius teológia

“Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.”
– Róma 8:9

A mondatot “akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé” eredeti szövegkörnyezetéből kiragadva szokták annak bizonyítására használni, hogy egyes emberek nem tartoznak Istenhez. A szövegkörnyezeti összefüggést is figyelembe véve nyilvánvaló, hogy Pál hívőkhöz szól; a mondatnak semmi köze nincs a nem hívőkhöz. Pál az engedetlen hívőket figyelmezteti, akik nem hajlandók Isten Lelke iránti engedelmességben élni.

Üzenetének lényege:

– Azt mondjátok, hogy Isten Lelke bennetek van, és ez igaz. De az életeteknek is tükröznie kellene Krisztus lelkének jelenlétét.

Ahogy a folytatásban ki is mondja:

“Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk…”
– Róma 8:12

A megfelelő értelmezéshez érdemes elolvasni a Római levél teljes 8. fejezetét, különös tekintettel a 10-17. versekre: Róma 8