A legtermékenyebb földeket adom nektek

termőföldTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 42. rész

Milyen jogon osztoztak a testvérek József gazdagságában? Semmilyen. József mégis befogadta őket a saját életébe. Általa a testvérei is részesültek Egyiptom urának örökségéből.

“A fáraó ezt mondta Józsefnek:
– Mondd meg a testvéreidnek, hogy rakják meg állataikat gabonával, és térjenek vissza Kánaán földjére. Azután költöztessétek atyátokat és egész családotokat hozzám! Én pedig Egyiptom legjobb vidékén telepítelek le benneteket, és a legtermékenyebb földeket adom nektek.”
– 1Mózes 45:17-18 (ERV)

Ez a beszélgetés a legfőbb uralkodó, az egyiptomi fáraó, és jobbkeze, József között zajlott. Korábban ezt mondta a fáraó Józsefnek:

“Most azért egész Egyiptom kormányzójává teszlek téged!”
– 1Mózes 41:41

József kormányozta a fáraó egész országát. Előbb virágzó országgá tette Egyiptom földjét (1Mózes 41), utána pedig megváltotta: visszavásárolta a fáraó számára (1Mózes 47).

József kiéhezett és vétkes testvérei pedig mentőövet kaptak. Sőt, ennél jóval többet. József megosztotta velük az örökségét. Mi jogon élhettek ezek a jövevények Egyiptom legjobb vidékén? Milyen alapon juthattak a legjobb földekhez? Semmilyen joguk nem volt hozzá. Mindössze annyi, hogy a testvérük virágoztatta fel az országot.

Milyen jogon osztoztak a testvérek József gazdagságában? Semmilyen. Ha József igazságot akart volna szolgáltatni, akkor eladta volna őket rabszolgának ugyanúgy, ahogy annak idején a testvérei is eladták őt. De nem ezt tette, hanem befogadta őket a saját életébe. József által a testvérei is részesültek Egyiptom urának örökségéből.

“Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett.”
– 1Mózes 45:7-8

Évszázadok múlva Jézus ezt hirdette egy hegyen:

“Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.”
– Máté 5:5

Nem azt mondta, hogy “ők öröklik az örök életet”, noha ez is igaz lett volna. Hanem azt mondta, hogy “ők öröklik a földet”! Ez a jövőbeli reménység nem mennyei; nagyonis földhöz ragadt. De kozmikus is, hiszen az egész földről van szó.

Ki örökölheti az egész földet? Hát nem azok, aki erősek, bátrak és elég gátlástalanok? A rámenősek, akik mindenkin keresztülgázolva képesek bármit megszerezni maguknak?

Jézus azt mondja, hogy a szelídek. Hogy lehet ez?

Nos, olyanok vagyunk, mint József testvérei. Reménytelenül vétkesek, kétségbeejtően rászorultak, és jog szerint semmi közünk nem lehetne az örökséghez. De Jézus ennek a világnak az ura. Az egész föld az Övé lesz. És azokat, akik szelíden Hozzá jönnek, családtagként fogadja a föld “legjobb vidékén”. A legtermékenyebb földeket adja nekik.

Kezdetben… Ószövetség sorozat

3-2-1 – ISTEN, a VILÁG… és TE