Burn Out

Fogalomtár » szócikk: burn out

Az angol burn out szó szerinti jelentése: kiégettség, kiégés.

A pszichológia azt a fajta túlfeszítettséget érti alatta, amikor az állandósuló túlterheltség miatt a mentális, majd ennek következtében a fizikai regenerációs képesség is megtörik, és az egyre inkább elmélyülő fáradtság a teljesítőképesség fokozatos csökkenését, valamint a stressztűrő képesség egyre nagyobb mértékű leépülését eredményezi. A végpont sok esetben a teljes testi-lelki összeomlás.

A burn out jelenség nemcsak egyének, hanem szervezetek és közösségek életében is megfigyelhető!

“A kiégettség olyan állapot, amely hosszú időn át, lassan, de folyamatosan alakul ki. A túlerőltető célok, normák elérésére való permanens törekvés, a társadalmi elvárás idővel felmorzsolja az érintettek testi és lelki erejét. Az érzelmi állapotban eluralkodik a stressz, elvész a motiváció […] A képességek, adottságok bizonyítása, az azokkal való élés természetes, egészséges, önmagunk és mások számára is hasznos igény. A tálentumokat nem kell elásni… Ha viszont kényszerré válik, akkor a testi és lelki egészség veszélyeztetőjévé válhat. Az egyetlen cél érdekében mindent feláldozni akarás valláspszichológiailag az idolátria, a bálványimádás kategóriájában jelenik meg.”
– Dr. Hézser Gábor: Miért? Rendszerelmélet és lelkigondozói gyakorlat (Kálvin János Kiadó Budapest, 2001)

A burn out-szindróma kapcsán jelentkező bizonyítási kényszer – lásd Hézser Gábor megfogalmazását – nem csupán a korábban rendelkezésre álló energia-tartalékok elhasználódását eredményezi. Az egyre teljesebb körűvé váló kimerültség éles fájdalommal tudatosítja a bizonyítási kényszert szüntelenül megcáfoló csődélményeket. Ebben az egyre elhordozhatatlanabb szakítópróbában válik egyre inkább kitapintható valósággá a belső üresség egzisztenciális élménye.

A belső ürességnek erről az élményéről szól a bibliai Prédikátor: “Minden hiábavalóság…” Dr. Larry Crabb hiábavalóság-élménynek (“Ecclesiastes-experience”) nevezi.

___________
Forrás:

Hecker Róbert: A motiváció-, és vízióközvetítés lelkigondozói feladata a csoportlélektan kontextusában