Gyógyulás

Fogalmi szótár » szócikk: gyógyulás

A gyógyulás fogalmát nem pusztán a biológiai egészség, hanem az egzisztenciális teljesség vonatkozásában értelmezzük. Látásunk szerint az egészség testi, lelki és szociális jólét, mely a spirituális jólétből (biblikus szóhasználattal: az üdvösségből) fakad.

“Az egyház jövőjének egyik meghatározó kérdése a gyógyító közösségek kialakításának, megerősítésének ügye. Gyülekezeteinknek egyre inkább ilyen erőterű közösségekké kell válniok, – és ebben kulcsszerepe van, lesz a közösségi vezetőknek. Posztmodern korunkban újból fölértékelődik a lelkigondozás szerepe, – de nem a magányos szakembereké, hanem azoké, akik a lelki gyógyulást közvetítő közösségi erőtér létrehozásán munkálkodnak.”
– Dr. Hecker Róbert