Organikus

Fogalmi szótár » szócikk: organikus

Görög-latin eredetű szó, jelentése: a természethez tartozó.

A biológia szakterületében honos kifejezésként “a megelevenítő természethez tartozó” osztályozási kategória összefoglaló címszava volt. Ebből fejlődött ki a mai, általános érvényű használata, amikor is olyan összetartozást értünk alatta, mely egy már korábban meglévő belső rend alapján jön létre, mégpedig úgy, hogy annak alkotóelemei fokozatosan össze-, illetve egymásba nőnek.

Ennek az organikus folyamatnak a Biblia szándéka szerint két világos megjelenítője van e Földön: a házasság, illetve az egyház. (Előbbiben a házasfelek, utóbbiban a hívők és Drága Mesterük fokozatos-folyamatos “összenövése” szolgáltatja mindehhez az alapot.)

___________
Forrás:

Hecker Róbert: A motiváció-, és vízióközvetítés lelkigondozói feladata a csoportlélektan kontextusában