Pasztorál-pszichológia

Fogalmi szótár » szócikk: pasztorálpszichológia

“A pasztorálpszichológia a szekuláris pszichológia vizsgálódásainak eredményeit fölhasználva fogalmazza meg álláspontját, kutatásainak kiindulópontja mégsem ez, hanem a lelkész és gyülekezete folyamatos interakciója által formálódó közösségi tapasztalat.”
– Hecker Róbert: A motiváció-, és vízióközvetítés lelkigondozói feladata a csoportlélektan kontextusában

“A pasztorálpszichológia nem a szokásos értelemben vett alkalmazott lélektan, amely szekuláris körülmények kö­zött nyert eredményeket az egyházi gyakorlatban használ fel. A paszto­rálpszichológia a lelkész és az egyház közösségi életének tapasztalataiból meríti az alapanyagot elméleti meggondolásaihoz. Módszerei nem speci­fikusan egyháziak, de a kérdésfelvetése már pasztorális orientáltságú.”
– Németh Dávid