Rendszerszemlélet

Fogalmi szótár » szócikk: rendszerszemlélet

A rendszerszemlélet lapelve, hogy egy rendszer nem egyszerűen az alkotóelemek halmaza, hanem azoknak együttesként viselkedő egysége. Az alkotóelemeket nem lehet a rendszerből kivéve önmagában vizsgálni, ezért összefüggéseket és folyamatokat vizsgál.

A rendszerszemlélet kiindulópontja, hogy a világ egy egységes egészet (rendszert) alkot, amelynek lényegi jellemzője, hogy folyamatosan változik.

A rendszerszemlélet lényege: a valóság minden eleme, az alapvető különbözőségek ellenére igazi egységet alkot, mely lépcsőzetesen teljesedik ki. Minden egyes elem önálló lépcsőfok, mely a véletlenszerűség eseményei révén válik el a többitől, és az un. holisztikus leegyszerűsítés művelete által minden visszavezethető az egyszerűbb lépcsőfokokra. Vagyis a világ minden egyes megnyilvánulása visszavezethető a megnyilvánulás kiváltó okára.

A rendszerszemlélet komplex megközelítési módszer, amely azt állítja, hogy ha valamilyen problémára valódi megoldást akarunk találni, akkor rendszerszemléletű válaszokat kell keresnünk, vagyis összefüggésében és folyamatában kell látnunk a dolgokat. Ehhez feltétlenül ismernünk kell az adott rendszer működését. Hiányában két alapvető hibát követhetünk el:

1. Nem figyelünk az ok-okozati összefüggésekre. Következménye, hogy tüneti kezelést végzünk.

2. Nem vesszük figyelembe a teljes rendszert. Következménye, hogy beavatkozásunkkal a rendszer más részeiben kárt okozunk. Tudatában kell lennünk annak, hogy a rendszer elemei összefüggnek, ezért minden beavatkozás a rendszer minden elemére hatást fejt ki.

Amíg tehát nem értjük a kiváltó okokat, csak tüneti kezelést, vagy látszateredményt tudunk elérni. Ha nem összefüggéseiben vizsgáljuk a folyamatokat, állandóan újratermelődik a probléma.

A KÉK nevelés is rendszerszemléletű, ezért foglalkozik mind behatóbban a gyermek, a család, a tágabb környezet, és a teremtett világ megismerésével, a kölcsönhatások törvényszerűségeinek feltárásával ahelyett, hogy elkülönített nevelési problémákra keresne ügyes és trükkös módszertani megoldásokat.

Lásd még: Autokeirikus rendszerszemlélet

________
Forrás