Az Ige testté lett

171-ige-testte-lettAZ ÚJSZÖVETSÉG 4 EVANGÉLIUMA · 2. rész

János 1:14

Szeretnéd tudni, milyen Isten? Jézus tökéletesen bemutatja. Minden, amit Jézus mondott és tett, Istent, az Atyát mutatja be. Azzal, ahogy Jézus közel jött hozzánk, ahogy a mi szintünkre ereszkedett, ahogy szerette, gyógyította, megérintette és tanította az embereket, ahogy szenvedett, vérzett, és ahogy meghalt értünk, Isten mutatkozott be.

Thomas Torrance tábori lelkész volt a második világháborúban. A katonák sokszor megkérdezték tőle: “Tényleg olyan Isten, mint Jézus?”

Ezt akarták tudni a süvítő golyók záporában, állandó életveszélyben. Mert, ha Isten tényleg olyan, mint Jézus, akkor nagyon nagy baj nem lehet – bármi történik is, végül minden rendbe jön.

Egyik bibliai verset a másik után mutatta meg nekik, amelyek mind azt mondták: igen, Isten éppen olyan, mint Jézus. Az egyik ilyen rész a János 1:1 – erről volt szó tegnap:

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.”
– János 1:1

Mielőtt bármi mást létrehozott volna, kezdetben volt Isten és az Ige. És az Ige is Isten volt. Istennek mindig volt Szava, önmegnyilatkozása, isteni kommunikációja. A szó kommunikál, kifejez, feltár, megnyilatkozik. Isten Szava, az Ige pedig Isten önkifejezése. Minden, amit itt, most, nekünk, földlakóknak ki akar fejezni magából, megismerhető abban a Személyben, akit a Biblia úgy nevez, hogy Ige.

Ki ez az “Ige”?

A megfejtés kulcsa a 14. vers:

“Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.”
– János 1:14

Az Ige a karácsonyi csecsemő! Mária kisbabája, akit jobb híján az állatok etetővályújába fektettek. Az Ige Jézus. Jézus az Ige: Isten Szava, Isten emberi testben megfoghatóvá vált önkifejezése.

De Jézus nem Mária méhében jött létre. Az első századi zsidók előtt kijelentette: “mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok” (János 8:56). Mindig volt, az Atyával és a Lélekkel együtt. És öröktől fogva Ő volt Isten Igéje.

Szeretnéd tudni, milyen Isten? Jézus tökéletesen bemutatja. Minden, amit Jézus mondott és tett, Istent, az Atyát mutatja be. Azzal, ahogy Jézus közel jött hozzánk, ahogy a mi szintünkre ereszkedett, ahogy szerette, gyógyította, megérintette és tanította az embereket, ahogy szenvedett, vérzett, és ahogy meghalt értünk, Isten mutatkozott be.

Lord Byron mondta: “Ha Isten nem olyan, mint Jézus Krisztus, akkor olyannak kell lennie, mint Jézus Krisztus.” Nos, az a jó hír, hogy Isten pontosan olyan, mint Jézus, mivel Jézus az Ige.

Jézus olyan hatalmas, mint Isten, Isten pedig úgy néz ki, mint Jézus. Jézus éppen akkora, mint Isten. Ő a Logosz, Isten örökkévaló Szava, Aki akkor, a “kezdetben” a teremtett világ ácsmestere volt. Nem lehet Jézust túl nagyra tartani!

Isten pedig teljes valójában Jézus alakú. Egy angliai püspök, Michael Ramsey szavaival élve “Isten olyan, mint Krisztus, és nincs benne semmi, ami nem krisztusi.” Egyetlen olyan elképzelt istenség sem azonos az élő Istennel, aki másmilyen, mint Jézus. Erről szól a bibliának az a tanítása, hogy Jézus az Ige, a Logosz, Isten Szava. Azt jelenti, hogy Jézus Isten önkifejezése, emberi léptékű bemutatkozása.

És az mit jelent, hogy az Ige “testté lett”?

Ha valaki részvétlen, azt mondjuk neki: “Ön is ember; hol van Önben az emberség!?” Az emberit kérjük rajta számon, amikor az együttérzést, a feltehetőleg benne is szunnyadó embertársi szeretetet próbáljuk felébreszteni benne. Az emberi ilyenkor együttérzőt jelent. Akiből hiányzik az együttérzés, azt nem tartjuk igazán emberinek.

De mi a helyzet Istennel? Benne van együttérzés? Van benne valódi szeretet az ember iránt? Van neki szíve? Igen, mert – hihetetlen, de van benne emberség!

Ha Istent megkérdezzük: “Hol van Benned az emberség!?” – Isten azért tud válaszolni, mert “az Ige testté lett”. Isten örökkévaló Fia emberré lett. A Szentháromság tagja az emberiség tagja lett!

Ezt akarja velünk megértetni a János 1:14, és ezért választott ilyen meglepően nyers szót.

A latin fordításban a carnis szó áll a test helyén; az inkarnáció (megtestesülés) szó innen származik. De ugyanez a szó szerepel egyes ételeink nevében: chili con carne, vagy pizza con carne. Húsos chili, húsos pizza! A Biblia eredeti ógörög sarx szava, ami latinul carnis, a magyar fordításokban pedig test, szó szerint húst jelent. Az Ige hússá lett.

Két modern fordítás így adja vissza:

“Az Ige hús-vér emberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a Mennyei Atyától származó egyszülött Fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik.”
– János 1:14 (ERV)

“Az Ige hús-vér testté lett, sátrat vert közöttünk, és mi láttuk a dicsőségét, mint az Atyától származó egyszülött dicsőségét, aki teljes kegyelemmel és valósággal.”
– János 1:14 (SzPA)

Egy biológus számára az ember homo sapiens.
Egy filozófus talán azt mondaná: gondolkodó állat.
A hentes szemében pedig test. Nagy adag hús.

Amikor Jézus a földre jött, nem dicső mennyei lényként ereszkedett alá. Nem lebegett 20 centivel a föld fölött. Nem viselt a feje körül glóriát. Az Ige nem úgy merült le a földi világba, mint egy mélytengeri búvár, aki előbb magára veszi a neoprén úszóruhát. Az Ige nem magára vette az ember-ruhát. Nem testbe öltözött, nem kölcsön vett egy testet, nem testbe rejtette magát, nem beleoldódott a testbe… hanem testté lett. Jézus teljesen Isten és teljesen ember, és ez mindig így is marad. Krisztus megtestesülése akkor kezdődött, amikor Betlehemben megszületett, és nem ért véget sem a halálával, sem a mennybemenetelével. Emberi testben fog visszajönni, ugyanúgy, ahogy elment. Amikor tehát azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, egyszerre beszélünk az Istenről, és az emberről.

Istennek van embersége. És a neve Jézus.

Ha egy király a trónján uralkodik, és soha nem száll le onnan, az egyfajta nagyság. De van másfajta nagyság is. Azé a királyé, aki leszáll a trónról, és sofőrös autócsoda, meg testőrök hada nélkül a nép közé vegyül. És mit mondjunk egy olyan királyról, aki ennél is közelebb jön – szegénységben szolgálja a népét, szenved, küzd, vérzik és az életét is odaadja értük? Egészen másfajta nagyság.

Gondoljunk arra a felnőttre, aki úgy beszél a totyogó kétéveshez, hogy közben fölé tornyosul. És képzeljünk el egy másik felnőttet, aki pedig a pici gyerek arcának a szintjére ereszkedik és a szemébe néz. Vagy gondoljunk a részeg emberre, aki az út szélén fekszik. Valaki odamegy, és magas lóról kioktatja. Egy másvalaki pedig letelepszik mellé a földre, hogy szemtől szembe beszélgethessenek. Ez a testté lett Ige utcai dicsősége.

És ezen az úton kerülünk kapcsolatba Istennel mi is. Mivel Ő az egyetlen, aki egyszerre teljesen Isten (a világmindenség Teremtője és Fenntartója), ugyanakkor teljesen ember is, Jézus a saját személyében összekapcsolja Istent és az emberiséget. Jézus élete, halála, feltámadása és mennybemenetele minden embert részestársként bevont Isten életébe és szeretetébe. Jézus megváltó műve miatt mindannyian benne vagyunk az Atya, a Fiú és a Lélek életében és szeretetében.

Isten szeretet, és a saját életébe hív bennünket. Hogyan?

Hát így:

Olyan lett, amilyenek mi vagyunk: ember; azért, hogy mi olyanok lehessünk, mint Ő – Isten hozzátartozói. Osztozott a sorsunkban, hogy megoszthassa velünk az Övét. Nagy családunk, az emberiség tagjává vált, hogy mi pedig az Ő családja, a Szentháromság meghitt kapcsolatának részesei lehessünk. Isten Fia emberré lett, hogy mi, emberek, Isten örökbefogadott gyermekei lehessünk!

Ha Jézust elfogadjuk, minden az Övé lesz, ami most a miénk: a bűnünk, és annak minden következménye. Jézus megfizetett érte a kereszten. És mindaz, ami az Övé, a miénk lesz: igazsága és minden öröksége.

csere

Ha egyé leszünk Jézussal, a családja is örökbe fogad bennünket. A Szentlélek élni kezd bennünk, az Atya a mi Atyánk lesz, övéivel pedig testvérek leszünk az egyházban. Ugyanazt az Atyát szólíthatjuk meg, Ő pedig nekünk is azt mondja, mint Jézusnak: “Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm”” (Lukács 3:22)

Ezekben a kiváltságokban részesülünk most. Amikor pedig Krisztus visszajön, Vele együtt mi is osztozunk feltámadt, halhatatlan életében. Az övéhez hasonló új testben fog bennünket feltámasztani, és helyreállítja a széthullott világot is. Azon a napon Isten ítéletet hirdet a világ fölött: végleg nemet mond Ádámra, és igent mond Krisztusra.

Az Ádám-fajta életbe születtünk bele – a “test szerinti élet” azt jelenti, hogy az ő romlandó életét folytatjuk mi is. De a tőle örökölt életnek nincs jövője. Krisztus pedig kitárt karokkal kéri meg a kezünket. Önmagát ajánlja fel: a saját életét, a saját családját, a saját jövőjét.