Hogy lehet a depressziótól megszabadulni?

masodlagos-celokA SZEMLÉLETVÁLTÁS A LELKIGONDOZÁSBAN c. sorozat 6. része

Akármilyen kifinomult túlélő tervvel rendelkezem, csak újabb repedező ciszternát ások vele, ami hosszú távon nem tartja meg a vizet, amire szomjazom. A depressziótól az szabadít meg, ha minden mást a második helyre teszek, az első helyet egyedül Krisztusnak tartom fenn, és hajlandó vagyok végre Rábízni magam.

A céljaim akadályokba ütköznek – legfőképpen azért, mert rajtam kívül másik hétmilliárd elesett, Isten életét nélkülöző ember akarja megszerezni ugyanazt a pár csepp vizet. Az akadályba ütköző célok pedig nagyon feldühítenek. Meghiúsul legfőbb célom: hogy megszerezzem a boldogságot magamnak, azaz Istentől függetlenül boldoguljak. A célt, ami mellett kőkeményen elköteleztem magam, végül fel kell adnom. És amikor feladni kényszerülök azt, amibe beleinvesztáltam az életem, akkor elfog a legteljesebb reménytelenség.

A DEPRESSZIÓ egyenes következménye annak, hogy

  • Elszántan elutasítom Krisztust; és
  • Minden erőmmel Istentől függetlenül igyekszem boldogulni.

Hogy lehet a depressziótól megszabadulni?

  • Fel kell adnom minden manipulatív célomat.
  • Fel kell adnom az Istentől független boldogság keresését.
  • Meg kell bánnom, hogy elutasítottam Krisztust, és el kell fordulnom a túlélő stratégiáimtól!

Az emberi életnek egyetlen helyes célja lehet. Jézus néhány céltudatos hallgatójának meg is mondta, mi az:

Megkérdezték Jézustól: “Mit kíván tőlünk Isten? Mit tegyünk?”
Ő így felelt: “Ezt az egyet: higgyetek abban, akit Isten elküldött!
– János 6:28-29 (ERV)

Akkor nyerem vissza lelki egészségemet, ha szomjazó lelkem nem a magam ásta ciszternák állott vizére, hanem az “élő vizek forrására” (ld. Jeremiás 2:13), Krisztusra irányul. Csak Ő lehet a reménységem, imádatom, odaadó ragaszkodásom és bizalmam tárgya. Jézusban bízni, Őt egyre jobban ismerni és szeretni – ez az egyetlen igazi cél, amit Isten, mennyei Atyám adott nekem.

Ez a cél soha nem hiúsul meg.

Amikor valami vagy valaki más a célom,

  • bálványt imádok, és megsértem Istent;
  • annak a valami, vagy valaki másnak akkora hatalmat adok magam fölött, ami csak Istent illeti meg.

Ha kiszolgáltatom magam bárkinek, aki önmagát jobban szereti – ha a szolgálatába állok bárkinek és bárminek, aki nem Krisztus –, akkor olyasmire bíztam magam, ami tönkre tehet. Ez a legjobb emberekre, és a legnemesebb célokra is igaz.

Ha például az a célom (azért élek), hogy mindenki úgy olvassa a Bibliát, ahogy én, akkor olyan célom van, ami meg tud hiúsulni, és meg is fog. Idővel tehát azt a legfőbb dolgot kell feladnom, amibe az életemet beleinvesztáltam. El kell tehát fordulnom ettől, mint életcéltól, helyette Krisztushoz kell fordulnom, mert Isten egyedül azt kívánja tőlem, hogy higgyek (= bízzak meg) Abban, Akit Ő elküldött. Ez az egyetlen olyan cél, ami nem hiúsulhat meg – Őhozzá minden körülmények között fordulhatok (különösen a bűn és a szenvedés idején).

Minden bajom okozója a bűn. A válasz pedig mindig: fordulj el, és fordulj Hozzá! Bűnbánat és megtérés. Még akkor is, amikor valaki más a hibás, és nagyobb fájdalmat okoz, mint amit képes vagyok elviselni – még akkor is van mitől elfordulnom. Egy ilyen helyzetben nyilván attól a céltól kell elfordulnom, hogy ebben az emberi kapcsolatban találjam meg életem értelmét.

Mindig van okom bűnbánatra, mert minden bűn arról szól, hogy nem bízom Krisztusban.

“A bűn az, hogy nem hisznek énbennem” – mondta Jézus.
– János 16:9

A depressziótól az szabadít meg, ha minden mást a második helyre teszek, az első helyet egyedül Krisztusnak tartom fenn, és hajlandó vagyok végre Rábízni magam.

« vissza: A lélekgyógyítás alapjai Dr. Larry Crabb nyomán