Gyógyító közösség

gyogyito-kapcsolatA SZEMLÉLETVÁLTÁS A LELKIGONDOZÁSBAN c. sorozat 14. része

Gyógyító hatású közösségben olyankor van részünk, amikor megoszthatjuk a történetünket valakivel, aki megőrzi a titkainkat és feltétel nélkül elfogad.

Megoszthatjuk

jelen történetünket,
belső történetünket, és
legmélyebb történetünket.

A közösség szerepe

A Krisztus-központú gyógyító közösség szerepe egyszerre a megszakítás és a vonzás.

1. Megszakítjuk egymás manipulatív stratégiáit. Egyenesen kell tehát beszélnünk egymással a bűn tekintetében. Rá kell mutatnunk egymás viselkedésének Isten iránti bizalmatlanságból fakadó mögöttes indítékaira, és alázattal kell fogadnunk, ha mások rámutatnak a miénkre.

2. Krisztusi szeretet-kapcsolatra vonzzuk egymást. Egymást odaforduló, elfogadó szeretettel kell bátorítanunk. Menteseknek kell lennünk attól, hogy magunkat különbnek tartva “felülről” ítéletet mondjunk ki másokra. Kioktatás helyett oda kell állnunk egymás mellé, együtt imádkozva és egymásnak segítő kezet nyújtva abban, hogy hátat tudjunk fordítani félelemből és önvédelemből kialakított régi szerepszemélyiségünknek, és magunkra tudjuk ölteni az újat: a Krisztus képmását hordozó valódi, egyéni, szabad önmagunkat.

Így, arról az új alapról kiindulva, hogy “BÍZOM ISTENBEN”, mert tudom, hogy , hozzálátok – ha egy mód van rá, gyógyító közösség segítségével – személyiségem új, Krisztusi struktúrájának felépítéséhez:

Az új, Krisztus képmását hordozó, valódi, egyéni, szabad önmagam

Jelen történetem 6. ÉLET-TERVEM “Amit teszek, Isten jóságába vetett bizalmamat tükrözi.” Másik-központú viszonyulás a kapcsolatokban
5. ENGEDELMESKEDEM “Nem leszek tökéletes, de azt teszem, ami a helyes.” Együttműködés és öröm
Belső történetem 4. MAGAMAT ÍTÉLEM EL “Amikor nem szeretlek eléggé, én hibázom.” Bűnbánat és lelki egyensúly
3. ELFOGADLAK “Nincs szükségem arra, hogy megváltozz.” Meghitt kapcsolat
2. SZERETLEK “Adni akarok neked.” Szabadság a függőségtől
Legmélyebb történetem 1. BÍZOM ISTENBEN
(kiinduló helyzet)
„Minden a javamra szolgál, mert Isten jó.” Nyugalom, bizalom, Isten imádása

Az egészben NEM az aktuális problémáim megoldása a lényeg. Isten nem pusztán gyógyír a betegségekre, különféle problémákra és pszichés zavarokra. Ő a szerető alkotóm, aki méltó teljes imádatomra: arra, hogy ne csak a bajban hívjam segítségül, hanem, hogy Ő legyen életem középpontja, körülötte forogjak (ahogy a Föld a Nap körül). Nem az a legnagyobb problémám, hogy alacsony az önértékelésem, társfüggő vagyok, vagy táplálkozási zavarban szenvedek. Az igazi problémám a bűn (bizalmatlanság Isten iránt), a megoldás pedig, hogy elfordulok ettől, és hajlandó leszek megbízni Krisztusban.

A problémáim arra valók, hogy Krisztushoz zavarjanak, az Ő keresésére ösztönözzenek. A “testembe adatott tövis” (2Korinthus 12:7) segítségével (NEM pedig annak ellenére) ismerem fel, hogy Isten elég nekem. Nem halasztom későbbre Isten dicséretét, amikor már elhárult az akadály imádatom útjából. Isten imádása az eszköz, hogy növekedni tudjak a fájdalmon keresztül. Krisztus rendelte ki, Ő írta fel receptre nekem ezt a szenvedést, mert jót tesz. Az egész azért történik, hogy Őt jobban megismerjem.

Ha ezt egyszer felfogom, akkor másodlagos kérdéssé válik, hogy ebből, vagy abból kigyógyít-e. Amit igazán akarok, az maga Krisztus! Nos, ez jó hír, mert Ő az enyém lehet. Sikeres pályája, szerető szülei, jól menő szolgálata, gyereke, jó házassága, kibontakoztatott tehetsége nem lehet mindenkinek. De Krisztusa mindenkinek lehet.

És ő mégsem a második legjobb. Nem vigaszdíj arra az esetre, ha vágyott bálványaimat nem sikerül a magamévá tennem. Először érdemes Őt magát keresni, mert:

Jézus mondta: “aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.”
– János 4:14 (MBT)

« vissza: A lélekgyógyítás alapjai Dr. Larry Crabb nyomán