Jár-e valami a feleségtől a férjnek, csak azért, mert ő férfi?

mi jár a férfinek?Kérdés (részlet a levélből, változtatásokkal):

A házasságunkban tudomásom szerint nem történt olyan „biblikus” érv, ami elválásra késztetne minket, de szeretném megtudni, hogy el szabad-e válnunk, vagy ez kizárt. Részemről történt már fizikai bántalmazás (pofon, illetve ütés), mikor egyáltalán nem tudtam kezelni a páromban levő tiszteletlenséget irányomban… de soha nem voltam hűtlen hozzá.

Számomra az a fő probléma, hogy a feleségem nem tisztel, nem értékeli azt, amit megadok neki, ahogy próbálok a kedvében járni, ráadásul most még ki is költözött. Véleményem szerint édesanyjától jó nagy adag férfigyűlölet is ragadt rá.

Megtért, újjászületett hívő vagyok, de ezek nem a Galata 5,22 szerinti Lélek gyümölcseit termik bennem… Szeretném, ha változna a helyzet, de tanácstalan vagyok.

Válasz:

Soraidat olvasva a kegyelem kontra törvény (ajándék kontra járandóság, szeretet kontra üzleti befektetés) gondolata jutott eszembe.

Törvény szerint el szabad válni, igen [ld. Mit tanít a biblia a válásról?].
620531k4433
De tényleg az a legfontosabb kérdés, hogy mit szabad, mit enged meg a törvény? A szeretet, a kegyelem nem azt keresi, hogy mit engedhetek meg magamnak a másikkal szemben, hanem azt, hogy Krisztus feltétel nélküli szeretetének a közvetítője hogy lehetek a számára. Jézus erre a lelkületre bíztat, és ő is ennek szellemében cselekedett.

A törvény előír sok mindent (pl. a tízparancsolatban), de a kegyelem segít megszabadulnom az elvárásoktól (a jogosaktól is), és azt keresi, hogy mivel szolgálhatom a másikat a saját kontómra.

A törvény abban gondolkodik, hogy mi a kötelességem, és mi jár nekem. Jogok és kötelességek. A kegyelem viszont a felelősség-lehetőség mezőben gondolkodik. Olyat ad és olyankor, amit, és amikor a másik biztosan nem érdemel meg. És a kegyelem szellemében nem azért bánunk jól a másikkal, hogy cserébe kedves legyen velünk és úgy bánjon velünk, ahogy nekünk jó – hanem ingyen, térítésmentesen, az ő javára és a saját kárunkra lehetünk nagyvonalúak vele.

Az Úr Jézus kegyelemből halt meg értünk, a mi javunkra és a saját kárára – és ezzel megszabadított minket a törvény fogságából. Nem érdemeltük meg, és soha nem is fogjuk. Mi is szabadok vagyunk arra, ha ismerjük őt, hogy úgy szeressük a másikat, ahogy neki jó. Nem muszáj, de lehet. Akkor is, ha a másik nem adja meg nekünk, ami a kötelessége volna – pl. a tiszteletet, a megbecsülést, a gyengédséget. Akkor is, ha nem is képes felfogni, miről van szó. És ha okkal, vagy ok nélkül már nem tud bízni bennünk, és el akar menni, akkor nem tartjuk sakkban, nem zsaroljuk, hanem szépen elengedjük. Őszinte szívvel imádkozunk érte, és nem bizonygatjuk az igazunkat se neki, se másoknak. Ha van alkalmunk, szolgáljuk őt – ha pedig elege van, és nem akar minket még egyszer látni, akkor békén hagyjuk, visszaadjuk a szabadságát. Ez is a szeretet, ez is a kegyelem.
620531k4433
A valódi szeretet mindig másik-központú, feltétel nélküli, és sokba kerül annak, aki szeret – ld. 1Korinthus 13. Így lehet szeretni a másikat, akár jól bánik velünk, akár rosszul. Akár igazunk van, akár nincs. Akár szükségünk volna rá, akár púp a hátunkon. Akár mellettünk marad, akár otthagy. A sarokba szorításnak, testi-lelki erőszaknak viszont sehol, semmikor, semmilyen indokkal nincs helye Isten gyermekei között, a családban meg pláne nem.

Az újszövetség, a kegyelem világában nincs olyan, hogy a férfinak JÁR bizonyos tisztelet a feleségtől, csak mert ő férfi. A Biblia a feleségnek mondja (Efezus 5), hogy bánjon tisztelettel a férjével, mert ez nehéz egy feleségnek, aki már ismeri a férje viselt dolgait. De azt nem mondja a Biblia, hogy ez járna a férjnek. A férjnek ugyanúgy azt mondja, hogy szeresse a feleségét, mint gyöngébb edényt. Olyan áldozatosan, mint Jézus – aki a halálig is elment. De ezt sem azért mondja, mintha járna a feleségnek. Semmi nem jár senkinek. De ha szeretjük és tiszteljük egymást, annak ellenére, hogy nem könnyű, és a másik meg sem érdemli, jobb lesz a kapcsolat, és kisebb az esély, hogy legszívesebben kimenekülnénk belőle. Persze ez csak akkor működik, ha mindenki arra figyel oda, hogy mit adhatna a másiknak, nem pedig arra, hogy a másik mit tehetne érte, illetve mi volna a kötelessége.

“Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.”
– János 1:17

“Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát.”
– Galata 6:2

“…szeretetben szolgáljatok egymásnak.
Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: “Szeresd felebarátodat, mint magadat.”
Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt.”
– Galata 5:13-14,18

“Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”
– János 13:34-35

“A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.”
– 1Korinthus 13:4-7

Jézus kereszthalála miatt az Újszövetség értékrendje pont a fordítottja annak, amit a körülöttünk lévő világ sugall: élj önmagadért, szerezz boldogságot, védd meg magad, vedd el, ami jár neked, ne hagyd, hogy mások visszaéljenek a bizalmaddal. Jézus radikálisan másképp viselkedett. És nekünk, akiknek az Ő Lelke a rendelkezésünkre áll, szabad Őt követnünk. Nem vagyunk rákényszerülve, hogy görcsös félelemben, védekezésben önmagunkért éljünk. Micsoda lehetőség!

Isten Lelke ugyanis már bennünk él (ha az Övéi vagyunk)! Ő meg tudja tenni és meg is teszi mindezeket – ha hajlandók vagyunk a saját igazunkat elengedni, és megalázni magunkat az Ő szerető, Atyai keze alatt. És ez nem ugyanaz, mint a bántalmazást befogadni, vagy az erőszaknak magunkat “engedelmességből” alávetni! Isten Lelke tud belülről erőt adni, lelket tisztítani, gondolatokat kicserélni, szeretetteljes döntéseket hozni. Isten az, aki a szükségleteinket is betölti – néhányat már most, sokat csak majd a mennyben. Férj, feleség, gyerek nem arra való, hogy a szükségleteinket betöltsék és minket boldoggá tegyenek.
620531k4433
Végül egy jó könyvet hadd ajánljak, ami segített a gondolkodásom megújításában:

Kapcsolódó:
Kegyelem
Kicsoda a férfi?
Kicsoda az ember?
Kicsoda a nő?
A nemek különbözőségét jelölő bibliai szavak: IS, ISSÁ, ZAKAR, NEQEBÁ
Csontomból való csont
Ragaszkodik feleségéhez
Egy testté lesznek
Ismerni… a bibliai értelemben
Jár-e valami a feleségtől a férjnek, csak azért, mert ő férfi?
Mit tanít a biblia a válásról?
A bántalmazás ok-e a válásra a Biblia szerint?
A boldogságom nem egy másik ember kezében van