Kegyelem a nevelésben – 1.

kegyelem-neveles-1A KEGYELEM A NEVELÉSBEN c. sorozat 1. része
Bevezetés a KÉK nevelésbe. A tekintélyelvű, az engedékeny, és a kiegyensúlyozott anya. Melyikhez hasonlítasz? Aki számára a kegyelem a gyerekekkel való bánásmód alapja, az nem vár tökéletességet, nem borítják ki a gyerekes éretlenségek, és a hibákat sem tekinti személyes sértésnek…

Valamikor a múlt században, mielőtt anya lettem, mindent elolvastam, amihez hozzáfértem a gyermekneveléssel kapcsolatban. Tanultam fejlődéslélektant, gyermeklélektant, pszichológiát és hasonlókat, de mielőtt az elsőszülöttem megérkezett, különösen arra voltam kíváncsi, hogy az ember teremtője nyilatkozik-e arról, hogy mi egy anya legfontosabb szerepe a gyerekei életében.

Akkoriban túl nagy feladatnak tűnt önállóan kutatnom a Bibliát egy ilyen gyakorlati kérdésben; ésszerűbbnek tűnt olyanok véleményét meghallgatni és elolvasni, akik nálam sokkal jártasabbak voltak teológiai ügyekben, és tapasztaltabbak a nevelésben.

A keresztény nevelési szakértőktől azt véltem hallani, hogy ha megteszem A-t és B-t, akkor C eredményt kapok: meleg szívű, jól viselkedő, boldog és életképes gyerekeket.

És pont erre vágytam.

Bármit hajlandó lettem volna megtenni azért, hogy a gyerekeim szeressék Istent és engedelmeskedjenek nekem – úgy értettem, hogy ettől lesznek biztonságban, és ettől lesznek boldogok. Amennyire emberileg lehetséges, következetesen bántam velük. Állandóan kerestem az alkalmat, hogy taníthassam őket valamire. Következetes voltam a fegyelmezésben is – minden szándékos engedetlenségnek megvolt a következménye. Megnyertem minden “csatát”, mert úgy tudtam, hogy erre van szükségük a gyerekeimnek.

Csordultig voltam jó szándékkal – a legjobbat akartam nekik nyújtani.

Csak az hiányzott, amit ma a keresztény nevelés és fegyelmezés alapjának tartok: A KEGYELEM.

Ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgokat, úgy látom, hogy háromféle lelkiismeretes és gondos szülő létezik:

A tekintélyelvű szülő a törvény betűjének igyekszik megfelelni, az engedékeny szülő a gyereke kedvében igyekszik járni, a kiegyensúlyozott (kapcsolatra építő, következetes) szülő pedig Isten kegyelmét adja tovább a gyerekeinek.

tekintélyelvű nevelésA tekintélyelvű anya és apa szigorú és elszánt. Jó magot igyekszik vetni a gyerekei lelkébe, és szenvedélyesen metszegeti a viselkedésüket. A gyerekei megtanulják, hogy mindenki azt kapja, amit érdemel. A rosszat megbünteti, a jót megjutalmazza… és igyekszik mindenben nagyon helyesen, igazságosan és következetesen eljárni.

Amikor azonban a gyerekén kiütköznek annak jelei, hogy mégsem egészen tökéletes, úgy érzi, hogy elrontott valamit.

Megpróbál jobban figyelni, hogy egyetlen kihágás se kerülje el a figyelmét, és egyetlen szándékos engedetlenség se maradjon büntetés nélkül. Ő a törvényhozó tekintélyszereplő a gyerekek szemében. A család a szabályok szerint működik, a cél pedig – a gyerekek legalábbis úgy érzik – a tökéletesség.

Ugyanis nemcsak önmagával, hanem a gyerekeivel szemben is magas elvárásokat támaszt. Átgondolt módszerei a tekintély és az engedelmesség elvére épülnek. Úgy gondolja, nem engedheti meg magának, hogy a hatalmi harcban csatát veszítsen a gyerekei ellenében. Akkor tekinti magát jó anyának, ha jól viselkednek, és jól teljesítenek a gyerekei.

A tekintélyelvű szülő, aki a törvény alapján nevel, többet fáradozik gyerekei engedelmességén, mint a velük való bizalmas kapcsolatán. Számára a nevelés elsődleges célja az engedelmesség.

gyerekbálványAz engedékeny anya és apa szinte mindenben az ellenkező végletet képviseli.

Ő is kedves és boldog gyerekeket szeretne, de többnyire nem átgondoltan cselekszik. A családban kevés a szabály és a rendszer, és még kevesebb a fegyelmezés.

Neveléssel járó összeütközések megelőzésére az engedékeny anya nem megy bele a csatározásokba; inkább nagy szabadságot ad a gyerekeinek.

A gyerekeivel való barátságos kapcsolat fontosabb számára, mint az engedelmesség, mégis folyamatosan zavarja, hogy a gyerekei nem hallgatnak rá. Amikor elfogy a türelme, úgy bánik a gyerekeivel, ahogy nem szeretne. Minél idősebbek a gyerekei, annál inkább nehezére esik az “alfa” szerepet, a gyerekei tiszteletét, és a jó gondoskodó-elfogadó kapcsolatot megtartania.

biztonságos családVéleményem szerint a kiegyensúlyozott anya és apa az, aki egyszerre gyengéd és határozott. A gyerekeivel nem az érdemeik szerint bánik, hanem úgy, ahogy Isten is bánik velünk: feltétel nélküli szeretettel.

Tudja, hogy a kötelességszerű engedelmesség bizalmas kapcsolat nélkül nem más, mint KÜLSZÍNI alkalmazkodás, ami tönkreteszi a gyerek lelkiismeretének morális érzékenységét, és hosszú távon az Istennel való kapcsolatára is káros hatással van.

Az az apa, vagy anya, aki számára a kegyelem a gyerekekkel való bánásmód alapja, nagy valószínűséggel átélte Jézus Krisztus “meghökkentő”, megbocsátó kegyelmét, amikor elfogadta Őt személyes megváltójának. Ezt az érdemtelenül, ajándékba kapott kegyelmet akarja továbbadni a gyerekeinek is. A bizalmas kapcsolat gyengéd, gondoskodó és szeretetteljes közegében növekszik gyerekeiben az Isten iránt engedelmes lelkület és másik-központú szeretet.

Könnyen megbocsát, és mindig ad második lehetőséget. Nem vár érett gyümölcsöket az éretlen gyerekeitől; nem borítják ki a gyerekes éretlenségek, és nem tekinti személyes sértésnek a hibáikat.

Számára az a nevelés elsődleges célja az, hogy a gyereke, mire felnő, teljes szívéből ragaszkodjon Istenhez, és önmagával is, másokkal is jóindulattal és felelősségteljesen bánjon. Az engedelmességet nem elvárja tőle, hanem elősegíti; megteremti a gyümölcstermés feltételeit.

Kegyelem a nevelésben

Tudom, hogy sok szülőt inkább az foglalkoztat, hogy kell-e egyáltalán fegyelmezni a gyerekeket, és viszonylag kevesen esnek a túlzott szigor, a túlfegyelmezés hibájába. Én azt gondolom, hogy az egészséges egyensúly a legjobb megoldás; mindkét szélsőség megnehezíti a jó szülő-gyerek kapcsolatot, és a gyerek későbbi életét.

Vajon a megbocsátás, a kegyelem, a második esély, a gyengédség, a tiszteletteljes bánásmód és a kedvesség csak a felnőttek világára vonatkozik? Legközelebb megnézzük, mit mond a Biblia a kegyelemről. Utána pedig szeretnék ízelítőt adni arról, hogy ez a kegyelem-központú KÉK (Kapcsolatra Épülő Következetes) nevelés hogy is néz ki a gyakorlatban.

1. rész2. rész3. rész
KEGYELEM A NEVELÉSBEN c. sorozat
További cikkek a KÉK nevelésről