Jézus a helyünkbe lép

hazirend-igen-atyamAz ISTEN és TE c. sorozat 3. része
Jézus emberként, közülünk valóként valósítja meg Isten Törvényét! Egyedül Ő képes rá. Helyettünk Ő engedelmeskedik Istennek mindenben.

Jézus a helyünkbe lép, és Ő teszi meg, amit mi nem tudunk!

“De amikor eljött az idő teljessége, Isten [az Atya] elküldte Fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá [teljes jogú gyermekeivé] legyünk.”
– Galata 4:4-5

A fenti idézet szerint Jézus “a törvénynek alávetve” született. Ez azt jelenti, hogy Isten törványes rendjének a hatálya alá vetette magát.

Gondolkodjunk csak! Mikor is rendelte el Isten a törvényét? Miután megszabadította Izrael népét Egyiptomból.

törvényA 2Mózes 4:22-ben az ÚR a “tulajdon fiának” nevezi Izraelt. És miután kihozta Egyiptomból, a Sinai hegyre vezette, hogy megtanítsa a családtagokra vonatkozó házirendre. A Törvény, a “Tízparancsolat” az Isten családjára vonatkozó házirendet foglalja össze. Isten gyermekének az életét fogalmazza meg: azt a jó, erkölcsös, becsületes, igaz életet, amit Isten irányadó mértékként, házirendként adott szeretett gyermekeinek.

A házirendre valahogy mindannyian reagálunk.

hazirend-ezt-neked
A lázadóbbak nyíltan vállalják: “ezt neked!”

hazirend-igenis
Az alkalmazkodóbbak megjátsszák a jó gyereket: “igenis! máris!” – de Isten házirendjét senki nem tudja betartani!

Az emberiség minden tagja színvonal alatt éli Isten gyermekeinek életét. Nem tudunk Isten irányadó mértékének megfelelni. Erre mondja a Biblia, hogy bűnös az ember. Ami rettenetes dolog, mert a törvény szerint ahhoz, hogy Isten családjában élhessünk, be kellene tartanunk a házirendet, nem?

Nos, ezért sietett a segítségünkre a “nagy testvérünk”, Jézus. Ő tényleg, öröktől fogva Isten Fia. De amióta emberré lett, már a testvérünk is.

“Amikor eljött az idő teljessége, Isten [az Atya] elküldte Fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve…”

hazirend-igen-atyam

Tehát Jézus valódi, hús-vér emberré lett, és – “igen, Atyám!” – képes volt a házirendnek, Isten törvényének, irányadó mértékének megfelelően élni. Egyedül az Ő számára természetes, hogy Isten gyermekének az életét éli, hiszen Ő Isten egyszülött Fia! Ő az, akinek az életét a Törvény megfogalmazta.

Jézus tehát emberként, közülünk valóként valósítja meg Isten Törvényét! Mindent, amit Isten az embertől, a “gyermekeitől” elvár, Isten Fia teszi meg. Ő az, aki egyedül képes rá. Isten Törvényének a betartása egyedül Jézus számára testreszabott feladat. Jézus megadta az Atyának mindazt, amivel mi tartozunk Neki!

Isten emberi engedelmességet vár. De a mi emberi engedelmességünk vacak, szánalmas, beteg. Színvonal alatti, elégtelen.

Isten Fia éppen azért lett emberré, hogy megtegye helyettünk, amire mi (a bűn miatt megromlott emberi természetünk miatt) nem vagyunk képesek. Jézus adja meg az emberi engedelmességet Istennek. Minden dicsőítést, engedelmességet, odaszánást, imádságot, szeretetet és áldozatot, ami az Atyát az emberiségtől megilleti, a Fiú teljesít helyettünk. Jézus azért lett emberré, hogy Vele együtt mi is Isten gyermekei lehessünk – hogy bevonjon minket is Isten családjába.

Hogy történik meg ez? Hogy vonatkozhat személyesen ránk is?

_____________________
Felhasznált forrás:
Glen Scrivener: 3-2-1 Talks (audio)