Jézus: Isten, aki egy lett közülünk!

újszülöttAz ISTEN és TE c. sorozat 2. része
Isten Fia emberré lett. Üvöltve és magatehetetlenül jött a világra, ahogy mindenki más. Miért?

Jézus a Szentlélektől fogant a szűz Mária méhében, teljesen Isten és teljesen ember volt, egyszemélyben hordozta az isteni és az emberi természetet. Isten Fia és mindenek URa; méltó az ember imádatára és tiszteletére.

Isten Fia egy lett közülünk!

“De amikor eljött az idő teljessége, Isten [az Atya] elküldte Fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá [teljes jogú gyermekeivé] legyünk.”
– Galata 4:4-5

Amikor eljött a megfelelő idő, épp jókor, karácsonykor, Isten emberré lett. A Szentháromság Isten egyik tagja, az Atya elküldte a Fiát, aki Szentlélektől fogant egy hétköznapi fiatal nő, szűz Mária méhében. Emberré lett az öröktől fogva létező, mindenható, világot teremtő Szentháromság Isten egyik személye! A 4. versben azt olvassuk, hogy “aki asszonytól született”. Csatlakozott a családfánkhoz, és a testvérünk lett. Egy lett közülünk.

Ugyanolyan emberi testben fejlődött ki és született meg, mint mi!

Először egyetlen sejt volt Mária méhében.

4-hetes-magzat-dinnyemag Négyhetesen akkora volt, mint
egy dinnyemag.
4-hetes-magzat
6-hetes-magzat-babszem Hathetesen, mint egy babszem. 6-hetes-magzat
12-hetes-magzat-paradicsom 12 hetesen, mint egy paradicsom. 12-hetes-magzat
20-hetes-magzat-narancs 20 hetesen, mint egy narancs. 20-hetes-magzat
32-hetes-magzat-kaposztafej 32 hetesen, mint egy fej káposzta. 32-hetes-magzat

újszülött

És aztán világra jött, üvöltve és magatehetetlenül, ahogy mindenki más.

Isten Fia azon az első karácsony estén a szalmán rugdalódzott, állatok etetőhelyén, egy jászolban. Isten Fia emberré lett; egy közülünk, a testvérünk. Elképesztően realista történet! Döbbenetes szeretet.

Ki is áll értünk, mint egy igazi nagytestvér.

_____________________
Felhasznált forrás:
Glen Scrivener: 3-2-1 Talks (audio)