Jézussal együtt mi is Isten gyermekei lehetünk

krisztust-oltsetek-magatokraAz ISTEN és TE c. sorozat 4. része
Ki Isten gyermeke? Az, aki Jézushoz tartozik: aki “Krisztusba van felöltözve”. Az Ő engedelmessége lesz a mi engedelmességünk, az Ő igazsága a mi igazságunk, az Ő öröksége pedig a mi örökségünk.

Jézus azért lett emberré, hogy Vele együtt mi is Isten gyermekei lehessünk.

Jézus azért lett emberré, hogy mindent megkapjunk mi is, ami Neki, mint Isten Fiának az Atyától jár. Azért lett emberré, hogy bevonjon minket is Isten családjába – hogy mi is benne legyünk a Szentháromság életében és egymás iránti szeretetében.

Hogy történik meg ez?

A Jézussal való kapcsolaton keresztül. Mit jelent ez a kapcsolat?

atya-fiu-mi-31. Jézus közénk jött, és részt vett a mi életünkben. Erről szól a karácsony. Emberi módon született meg, és emberi testben emberi életet élt – de úgy, hogy betartotta a törvényt, Isten “házirendjét”. Ebben minden más embertől különbözött.

2. Nekünk pedig Jézus életében kell részt vennünk ahhoz, hogy személyesen ránk is vonatkozzon ez a kapcsolat – hogy Isten minket is a gyermekének tekintsen.

Jézus a mi életünket öltötte magára. Ha elfogadtuk Őt, akkor az Ő életét öltöttük magunkra. Ezzel pedig Isten Fiának örököstársai lettünk – minden a miénk is lett, amit Isten a Fiának szánt. Ugyanúgy odamehetünk Istenhez, és Ő ugyanazzal az apai örömmel tekint ránk, mint egyszülött Fiára.

“Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra
Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.”
– Galata 3:26-27, 29

Mit jelent, hogy “Krisztust öltöttétek magatokra”?

Ádám és Éva elkövette az első bűnt, és hirtelen pucérnak érezte magát (ld. 1Mózes 3). Mit csináltak? Fügefalevelekkel takargatták magukat.

Az ÚR nem találta igazán célszerűnek újdonsült öltözéküket. Szánalmas, nevetséges módon próbálták a szégyenüket leplezni. Az ÚR szemében semmi olyasmi nem megfelelő öltözék, amit mi fércelünk össze magunknak. A megoldás Isten AJÁNDÉKA.

Hogy segített az ÚR Ádámnak és Évának? Bőrruhába öltöztette őket! A bőrért megölt állat halála az első halál, amiről hírt ad a Biblia. Isten törvénye szerint a “bűn zsoldja a halál” (Róma 6:23). Isten előre figyelmeztette is erre Ádámot (1Mózes 2:17). A bűn halált követel, és valóban vér folyt a nyomában. De egy másik élőlénynek a vére. Ádám és Éva helyettes véráldozat árán tudtak felöltözni. Ez az öltözék jelentése a Biblia szerint. Valaki más áldozatába takarózunk. Az a megölt állat a megváltó Jézus előképe volt.

Jákób és Ézsau története is hasonló dolgot világít meg. Jákób kapta meg apjától az elsőszülöttnek járó áldást, pedig nem ő született elsőnek, hanem Ézsau (ld. 1Mózes 27)! De Jákób Ézsaunak adja ki magát, és így csalja ki az apai áldást az öreg és majdnem teljesen vak Izsáktól. A bátyja ruháiba öltözve megy be az apjához, aki úgy bánik vele, mint az elsőszülöttel. Ézsau is a megváltó Jézus előképe ebben a történetben.

Ézsau persze nem örült annak, hogy más kapta meg a neki járó áldást. Jézus viszont igen. Jézus azért tette le önként az életét, hogy felöltözhessünk belé; hogy Ő legyen a bűnünkért megölt áldozat. Ő az Elsőszülött Fiú, és Őbenne (az Ő életét magunkra öltve) mi kapjuk meg Istentől az elsőszülöttnek járó apai áldást.

Ki tehát Isten gyermeke? Az, aki Jézushoz tartozik: aki “Krisztusba van felöltözve”. Az Ő engedelmessége lesz a mi engedelmességünk, az Ő igazsága a mi igazságunk, az Ő öröksége pedig a mi örökségünk.

…a Krisztus Jézusban való hit által…. Krisztust öltöttétek magatokra…
Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor… ígéret szerint örökösök.

A Szentháromság jó híre: “Abbá, Atya!”

“Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja:
– Abbá, Atya!
Úgyhogy már nem vagy szolga [alkalmazott], hanem fiú [gyermek],
ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.”
– Galata 4:6-7

atya-fiu-mi-4Az Atya elküldi a Fiú Lelkét mindenkibe, aki a Fiúhoz tartozik.

Jézushoz tartozol? Ő az, akiben bízol? Akkor Isten örökkévaló Lelke él benned, aki ezt kiáltja: “Abbá, Atya!”

Az “Abbá” bensőséges megszólítás – olyan, mint az, hogy Papa, vagy Édesapám! Csak meghitt apa-gyerek kapcsolatban elképzelhető. Hívhatjuk a Teremtő Istent Papának? Alaphelyzetben nem. Csak Isten Fia szólíthatja Papának a Teremtőt. De ha Jézushoz tartozunk, mi is megtehetjük, amit Jézus: Papának, Édesapának szólíthatjuk a Felséges Istent; Ő pedig nekünk is azt mondja, amit Jézusnak: “Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm!” (Lukács 3:22)

gyermekem-4

A Lélek minket is magával ragad az Atya és a Fiú kapcsolatába. Ha Jézushoz tartozol, a Lélek téged is bevitt az Atya és a Fiú meghitt szeretetkapcsolatába.

A Szentháromság jó híre: Isten szeretet, és te is benne vagy.

  • Isten szeretettje vagy; a gyermekeként tart számon.
  • Krisztusba vagy öltözve, és teljesen Őhozzá tartozol.
  • Isten Lelke él benned; Ő imádkozik Istenhez benned és érted.
  • Isteni természet részesévé lettél (ld. 2Péter 1:4).

Benne lehetünk a Szentháromság kapcsolatában.

A Szentháromság nem matematikai feladvány, hanem az élet értelme. A jó hír az, hogy

Isten aki a szeretet, minket is bevont a Szentháromság szeretetkapcsolatába.

_____________________
Felhasznált forrás:
Glen Scrivener: 3-2-1 Talks (audio)