Isten kegyelme és a törvény szerepe

Az ISTEN és TE c. sorozat 10. része
A törvény funkciója nem az, hogy általa jobbak legyünk, hanem hogy felfogjuk, hogy NEM vagyunk jók és kegyelemre van szükségünk. A törvény Jézus teljesítménye előtt emeli magasra a lécet.

A törvény szerepe

Mi van Isten minden parancsával? Nem akkor vagyunk jó keresztények, ha Istennek engedelmeskedünk? Pál erre is válaszol. Kapaszkodj meg!

“A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék.”
– Róma 5:20 (REV)

Megnövekedjék!? Azért jött a törvény, hogy megnövekedjék a vétek. Hogy rámutasson, mennyi mindent csinálunk rosszul több száz különböző szabályhoz és korláthoz képest, feltérképezze a bűneinket, számon tartsa, sőt kiprovokálja őket!

Fűre lépni tilos!

A fűre lépni tilos tábla hiányában nem szeg szabályt az, aki a fűre lép. Ráadásul semmi nem csábít erősebben a fűre lépésre, mint a fűre lépni tilos tábla. A törvény megsokszorozza a bűnt. A törvény hatására nem kevesebb, hanem TÖBB lesz a törvényszegés.

Hogy akarhatja ezt Isten?

“De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem,
hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.”
– Róma 5:20-21 (REV)

A hatalmas bűntömeget, halált és ítéletet Jézus magával vitte a keresztre. Magával vitte mindet a halálba, majd feltámadt győztesen. Amikor tehát Jézus győzött, nemcsak Ádám egyetlen bűne fölött, hanem az egész emberiség felmérhetetlen mennyiségű bűne fölött is győzött.

A törvénynek tehát nagyszerű funkciója van. De nem az, hogy általa jobbak legyünk, hanem, hogy felfogjuk, hogy NEM vagyunk jók. A törvény léte tehát nem azt bizonyítja, hogy Istent a teljesítményünk érdekli. A törvény Isten kegyelmét szolgálja.

Isten kegyelme

A törvény nem az én teljesítményem előtt emeli magasra a lécet, hanem Jézus teljesítménye előtt – neki kell tökéletes életet élnie helyettünk, és ő felel a bűneinkért is helyettünk. Isten mindent megtesz azért – még törvényt is ad – hogy a kegyelem uralkodjon.

Ő NEM fizetőtiszt, aki jutalmat és büntetést oszt, nem tanár, aki számon kér és osztályoz, és nem erkölcsrendész. Jutalmazás és büntetés helyett kegyelmet és irgalmat áraszt azokra, akik nem tudják kiérdemelni.

Ádám bukásától kezdve a történelem Isten kegyelmének története. A teremtett világot Isten kiérdemelhetetlen irgalma tartja fenn.

Magunktól nem tudunk Istenhez közelebb jutni. Hogy Ő mégis a gyermekeivé fogad bennünket, és Jézuson keresztül meg is ismerhetjük, nem a mi érdemünk. Teljes mértékben Isten ajándéka.

Így működik a valóság, amelyben élünk. Mivel Ádámtól származunk, bűnösséget örököltünk. Mivel Krisztuséi vagyunk, igazságot örököltünk. Egyik állapot sem miattunk van: Ádám hibája, vagy Krisztus érdeme. Ne cipeld a terhét – nem rajtad múlik!

De tudod, mit mond Isten mindenkinek, aki Jézussal együtt új életre született?

_____________________
Felhasznált forrás:
Glen Scrivener: 3-2-1 Talks (audio)