A nőiesség ereje

Teréz anya« Mi teszi a nőnemű embert igazi nővé?

Az alvó lélekben a mély vágyak is téli álmot alusznak. Sok nő lelkében is azért alszik a nőiesség, hogy ne érezzen fájdalmat, és ne szembesüljön a kudarcokkal. De az a nő, aki ráébred saját nőiségének forrására, erőt is tud meríteni belőle az élet elkerülhetetlen csalódásainak túléléséhez.

Mi a nőiesség?

“A szépség belülről fakad” – sokszor hallott közhely (nekem legalábbis sokat mondták kamaszkoromban, ki tudja, mi okból?), és teljesen igaz. De MIT JELENT? Hogy jutok el odáig, hogy egyáltalán akarjam ezt a fajta szépséget? Az nem ugyanaz, mint tudni, hogy akarnom kellene…

A nőiesség állítólag olyan valami, ami ott szunnyad, vagy lobog minden nő lelkében. De mi ez a valami?

Tudom, hogy a külcsín nem a legfontosabb, és arra kellene inkább törekednem, ami igazán számít. De ez olyan, mintha lila akarnék lenni. Elvileg jól hangzik, de nem tűnik megvalósíthatónak. Vagy csak nem értek valamit, ami mindenki más számára világos?

Milyen érdekes lenne, ha Isten, amikor egyszer majd megállok előtte, azt mondaná:

– Jól van! Szép nő voltál. Ízig-vérig nőies.

Remélem, nem valami ilyesmit fogok hallani:

– Örömmel fogadlak, most már örökké velem élhetsz. Te is azért vagy itt, mint mindenki más: mert a Fiam meghalt, hogy az élet ajándékát adja neked. Többnyire barátságos, vonzó, kedves, erkölcsös, nagyvonalú, szorgalmas és rátermett nő voltál, de kevesen kezdtek hozzám vonzódni azok közül, akikkel kapcsolatban voltál. A lelked szépsége rejtve maradt. Nem úgy éltél, mint egy nőies nő.

Amikor Isten előtt leszünk színről színre, egyikünk se néz majd értetlenül:

– Miről beszélsz?

Tudni fogjuk. Akkor már igen.

Teréz anya és a nőiesség ereje

Teréz anya (1910-1997)

Teréz anya (1910-1997)

Tényleg szép nő ez az albán származású missziós nővér, Agnes Gonxha Bojaxhiu? Elhasználódott, talán kissé durva vonásai mögül mégis elődereng valami megfoghatatlan szépség. A lelki szemeimet nyitja fel arra a más minőségű gyönyörűségre, ami szabad szemmel nem látható. Ha Teréz anyára nézek, Isten után kívánkozom jobban.

Miért? Hogy lehet szép ez a megviselt, ráncos arcú kalkuttai szent? Isten szépségét sugározza. De nőies is?

Amit Péter apostol a feleségeknek írt, az minden nőre vonatkozik, családosokra és egyedülállókra egyaránt… és Teréz anyára illik:

“Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat…”
– 1Péter 3:3-5

Belülről fakadó, el nem múló szépség. A szelíd és csendes lélek szépsége. Szent asszonyok, akik szépítették magukat…

Miről beszél Péter?

Talán biztonsággal tehetjük fel, hogy Teréz anya is ezek közé a “szent asszonyok” közé tartozott, akikről Péter beszélt. Az a kérdés, hogy mivel tette széppé magát? Nyilván nem egy jól eltalált frizurával, nem az arcformájához illő fülbevalóval és nem az alakját előnyösen kiemelő ruhával.

Egy férfi meglát egy szexisen vonzó nőt, és megkívánja. Meglát egy belső szépségtől sugárzó nőt, és Isten előtt borul le. Ha van szeme az igazi szépségre, a nőies nő iránti szexuális vonzerő lehet akármilyen erős, de messze elmarad az Isten iránti imádat, és a nőies nővel való kapcsolat gyönyörűsége mögött.

Teréz anya önmagát kiöntő és egy-ügyű módon szolgált másoknak. Életcélja az volt, hogy az elveszetteket Jézushoz vigye, Jézust pedig az elveszettekhez. Egy férfi életének is lehet ugyanez a célja. Vajon egy nő másképp szolgál, mint egy férfi? Más kapcsolati hatóerővel, amikor a szószéken beszél, vagy gyerekeket ölelget egy árvaházban? Volt valami kifejezetten nőies jellege annak, ahogy Teréz anya segítő kezet nyújtott India szegényeinek?

Befogadó erő – a mások felé forduló nőiesség

Teréz anya beszédet tartott az egyik imareggelin Washington D.C.-ben. Háromezren hallgatták a töpörödött öregasszony reszkető hangját. Széttárta a karjait, és ezt mondta:

“Ne öljetek meg több magzatot! Hagyjátok őket életben! Adjátok őket nekem!”

Mintha Jézus hívta volna hallgatóit széttárt karjaival:

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”
– Máté 11:28

Teréz anya női szépsége Isten illatával töltötte meg az előadótermet. Szavai valami Istenből fakadó szépséget sejttettek; ugyanazt, amit Jézus jelenített meg teljesen. Amin ezek hatására elgondolkoztam:

  • Elhiszem, hogy Isten gyönyörködik romolhatatlan szépségemben? Egyáltalán, honnan van nekem olyan?
  • Hol, kiben láttam azt a finom nyitottságot, ami Isten közelébe von másokat?

A befogadó erő felébred és elevenen él minden nő lelkében, aki megismeri Jézust. Úgy tükrözi vissza Isten társas természetét, ahogy egy férfi nem tudja. Akár a nőiesség erejének is nevezhetjük. Nem azonos a szexuális vonzerővel. És nem is megnyerő társasági viselkedés, külső szépség, vagy ambiciózus rátermettség. A kapcsolatban megnyilvánuló nőiesség szépségét a Teremtés könyvének néhány szava segít jobban megérteni.