NEQEBÁ – a kapcsolatban megnyilvánuló nőiesség

no-nyitott-thumb« Mi teszi a nőnemű embert igazi nővé?

“Mindenki a világon akar változtatni, saját magát viszont senki sem akarja megváltoztatni.”
– Lev Tolsztoj (1828-1910)

Mi teszi a nőnemű embert igazi nővé? Hogy legyen min rágódni, álljon itt rögtön az elején egy magvas gondolat:

Isten eredeti terve szerint “az igazi nő befogadó módon vesz részt a kapcsolataiban; és valami ellenállhatatlanul vonzót tükröz vissza Isten társas természetéből. A nő küldetése tehát az, hogy élvezze és továbbadja Isten befogadó társas természetét.”
– Larry Crabb*


A nőiességről (és később talán a férfiasságról is) itt kifejtett gondolatok a Bibliára épülnek; ennek ellenére van, amiben eltér ez a szemlélet a mai keresztény kultúra megszokott elképzeléseitől. A közgondolkodástól pedig radikálisan különbözik. Remélem, hogy a bibliai összefüggések feltárása legalább megérteni segít, mit értek a kapcsolatban megnyilvánuló nőiesség fogalma alatt, és miért tartom e nézetet a Bibliai gondolkodásmód szerves részének.


Korábban három héber szó jelentését vizsgáltuk: ADAM (ember), IS (hímnemű ember), és ISSÁ (nőnemű ember). E három szó együttesen azt fejezi ki, ami mindenki számára egyébként is nyilvánvaló: emberi lények vagyunk (ADAM), és nemünk szerint különbözünk egymástól. Az emberiséget biológiai szempontból a Biblia két nemre osztja: IS és ISSÁ. Mivel a társas természetű Isten mindenkit önmagához hasonlóvá teremtett, mi is úgy vagyunk megalkotva, hogy egymáshoz tudjunk és akarjunk kapcsolódni; nemcsak biológiai (szexuális) módon, hanem személyesen is.

A kérdés, amire most választ keresek:

Hogyan lehetünk egymással jól működő személyes kapcsolatban?

Azért a nemi különbségek oldaláról közelítem meg ezt a kérdést, mert kíváncsi vagyok, hogy Isten terve (saját, velünk született testi-lelki felépítésünk) szerint hogy vehetünk részt ez emberi kapcsolatokban úgy, hogy a lehető legteljesebben kibontakozzon bennünk az az ember, akinek Isten teremtett. Gondolom, másoknak is akkor adok a legtöbbet, ha nemcsak az árnyáka vagyok annak, akinek Isten szánt. Mindannyian egyediek és megismételhetetlenek vagyunk, ugyanakkor Isten nemcsak úgy általában az emberre, hanem a nemi hovatartozásunkra (női illetve férfi mivoltunkra) jellemző adottságokkal is ellátott bennünket – ezt a Biblia mindjárt az elején világossá teszi. Ha tehát a valódi önmagam szeretnék lenni, nem árt, ha megtudom, mit jelent valódi nőnek lenni alkotóm tervei szerint. Ehhez két további szóval érdemes behatóbban megismerkednem: NEQEBÁ és ZAKAR. E szavak szerepelnek az 1Mózes 1:27 eredeti szövegében, amikor Isten először bemutatja a férfit és a nőt:

“Megteremtette Isten az embert [adam] a maga képmására [társas lénnyé], Isten képmására teremtette, férfivá [zakar] és nővé [neqebá] teremtette őket.”
– 1Mózes 1:27

Azt eddig is tudtuk, hogy minden ember vagy férfi, vagy nő. E két újabb bibliai szó azonban kevésbé nyilvánvaló, és ellentmondásosabb területre vezet: mit jelent az ember istenképűsége (Istenhez való hasonlósága)? Mit jelent, amikor a nő ráébred kapcsolatra teremtett nőiességére (NEQEBÁ)? Mit jelent, amikor a férfi ráébred kapcsolatra teremtett férfiasságára (ZAKAR)?

no-nyitott

Milyen egy nőies nő?

Érzéki? Gondoskodó? Gyengéd? Karcsú?

A nőkről nőknek szóló rózsaszín felületek tanulságai: ha nem kellően nívós cuccokban járok, valaki sem vagyok, nemhogy nő. Az egészségesek szerint, ha jót akarok magamnak, mandulát eszem, maratonit futok és meditálok. A babamamák szerint a nő a gyerekében valósítja meg önmagát. A szexisek meg olyanokat írnak, amiket elképzelni is alig, nemhogy.

Persze máshol is körülnéztem. Igazi könyvek között. És több lett a kérdésem, mint amennyire választ kaptam. Előadásokat is hallgattam (az interneten).  Sok igaz dolog… megmutatják, merre kell menni, de odatalálni nem segítenek. (Mások is ezt érzik, amikor az én írásaimat olvassák?)

NEQEBÁ – a kapcsolatban megnyilvánuló nőiesség

A Bibliában, amikor Isten bemutatja a nőt, a NEQEBÁ szót használja. A szó azt jelenti: “kilyukasztott, átfúrt, megnyitott”. Az volna a nőies nő, aki ki van lyukasztva? Nemcsak zavarba ejtő, egyenesen sértő gondolat. Mi a csudát akar jelenteni?

Kevésbé konkrét értelemben a NEQEBÁ szó azt is jelenti, hogy valami nyitva van, tehát befogadásra kész. Vajon ezzel a szóval Istennek az a célja, hogy az olvasó a nő anatómiájára gondoljon? A szexben valóban az történik, hogy a nő megnyílik, és  testébe fogadja a férfit – néha utódok létrehozásának szándékával, és mindig kölcsönös örömszerzés céljából. E gyümölcsöző és élvezetes találkozás Isten áldásával történik, ha a férfi és a nő szövetséges kapcsolatra lépett egymással, egy életre elkötelezték magukat a másik mellett, és a másik örömét a sajátjuk elé helyezik.

A női test tehát olyan, mint egy példázat: a nő lelki felépítésének kifejező képe. Ezek szerint a nőiesség a másokat befogadó lelkülettel függ össze valahogy? Az biztos, hogy Istenhez nem testileg hasonlítunk. Isten spirituális lény, az anyagi világ kötöttségeitől szabad lélek: három személy, akik egymással nem testi, hanem személyes kapcsolatban vannak.

A nőiesség nem elvi elszigeteltségben, hanem a személyes kapcsolatokban nyilvánul meg. Az a nő nőies, aki egy bizonyos módon vesz részt a kapcsolataiban: nyitott és befogadó lekülettel viszonyul másokhoz. Kissé továbbhaladva a korábbi példázat mentén: meleg és kellemes módon veszi körül azokat, akiket befogad. Ölelésre tárt karral fogadja a közeledést.

Amin ennek kapcsán elgondolkoztam:

  • Vajon mennyire illik rám Larry Crabb meghatározása az igazi nőről?
  • Nyugalmat találok Istenben?
  • Nyitott vagyok mások felé? Vagy biztos távolságban tartom őket, ahonnan nem okozhatnak fájdalmat?
  • Mi a helyzet az introvertált nőkkel? Vagy az autistákkal?
  • És azzal, aki egyedülálló – az ő nőisége talán soha nem ébred fel teljesen?
  • Lehet igazi nő az is, aki fél az intimitástól?

________________________
*A nőies nő meghatározása a Fully Alive c. könyvből származik; (Brouwer Pálhegyi Krisztina fordítása)