A nőies nő nyitott, de nem arra, hogy bántalmazzák

« Mi teszi a nőnemű embert igazi nővé?

A nőies nő alapállása nem a védekezés és a gyanakvás. Nem csukott és tüskés, de használja az ítélőképességét. Azt fogadja be, ami Isten jellemét tükrözi, és az Ő céljait segíti elő.

A gondolat egy ószövetségi történetből ered. A NEQEBÁ szó egyik formája a Királyok második könyvében is feltűnik, és segít megérteni a szó jelentésének finomabb árnyalatait.

2kiralyok12-megnyitott-lada-1A történetben (2Királyok 12:1-13) arról van szó, hogy a templom rozoga állapota miatt az emberek nem ott imádták Istent, ahol Ő akarta, hanem pogány kegyhelyeken. Annak idején fontos volt a templomépület, mert ott volt Isten földi lakhelye. A javításhoz azonban pénzre volt szükség. Jóás, Júda királya a papokat bízta meg az adománygyűjtéssel. Tizenöt éven keresztül kérte, hogy a templomi adományokból javíttassák ki a rongálódásokat.

Végül Jójádá főpap fogott egy ládát, és “nyílást vágott” a tetején, hogy fogadni tudják az adományokat. A templom bejáratánál álló papok a nyíláson át tették a ládába az emberek adományait. Az így megnyitott ládában összegyűlt pénzből azután meg tudták javíttatni a templomot.

“Ezután Jójádá főpap fogott egy fadobozt, és nyílást vágott a tetején, majd elhelyezte azt az oltár jobb oldala mellett, az Örökkévaló háza bejáratának közelében. Ettől kezdve azok a papok, akik a Templom ajtajában őrt álltak, ebbe a dobozba tették mindazt a pénzt, amelyet az emberek behoztak az Örökkévaló házába.”
– 2Királyok 12:9

A ládán tehát “nyílást vágott” a főpap, hogy fogadni tudja, ami Isten országa javát szolgálja. Ez az a szó, ami a már ismerős NEQEBÁ szavunk közeli rokona (uneqebá). A ládát tehát befogadás céljára nyitották meg. De fontos észrevenni, hogy csak az olyan adományok fogadására, amit az emberek Istennek való engedelmességből adtak. Semmi más nem kerülhetett bele, ami nem Isten céljaira szolgált. Ki is javították a templomot, és tetszett is Istennek.

A történet fontos dologra hívja fel a figyelmünket. Isten a saját terve részeként nyit meg valamit. Csak olyan dolgok befogadására, ami az Ő dicsőségére szolgál: jellemét fejezi ki, illetve céljait viszi előre. Jójádá engedelmességén keresztül Isten arra nyitotta meg a ládát, hogy helyreállítsa az igazi Istentiszteletet. Isten a nőt is olyan dolgok befogadására nyitja meg, ami az Ő jellemét fejezi ki, illetve az Ő céljait viszi előre. Nem pedig arra, hogy befogadja a bántalmazást! (Arra nem, hogy eltűrje, arra viszont igen, hogy megbocsásson a bántalmazójának.) Ha ezt megértjük, Isten képmásának szabad hordozói leszünk a házasságban is. A feleség engedelmességéről is szó lesz nemsokára.

Kapcsolódó:
Mi a bántalmazás?
Jár-e valami a feleségtől a férjnek, csak azért, mert ő férfi?
Mit tanít a biblia a válásról?
A bántalmazás ok-e a válásra a Biblia szerint?
A boldogságom nem egy másik ember kezében van