Újonnan kell születnetek

hernyóbábAZ ÚJSZÖVETSÉG 4 EVANGÉLIUMA · 4. rész

Jézus egy köztiszteletben álló vallásos emberrel beszélget, Nikodémussal. És nemcsak javasolja neki azt a furcsa dolgot, hogy szülessen újjá. Szinte ráparancsol:

“Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.”

“Újonnan kell születnetek.”
– János 3:3, 7

Mi jut eszedbe az újjászületésről?

Nikodémusnak meglehetősen konkrét elképzelése volt.

“Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?”
– János 3:4

Az újjászületéssel kapcsolatban ez csak egy félreértés. Sajnos nem az egyetlen.

Az újjászületés nem minőségjelző!

Az újjászületést sokan minőségjelzőként használják. Az újjászületett nőgyógyász egészen más… nem beszélve az újjászületett ügyvédről. Fölöttébb hasznos lehet e jelzőt viselni, ha az ember választáson indul (máshol-máskor pedig kifizetődőbb elrejteni). Szavazzunk XY-ra, mert ő “újjászületett hívő”! Az “újjászületett keresztény”, vagy a “megtért hívő” címke bizalmat ébreszt. Csillogó szemű keresztények is szívesen viselik. Ez az újjászületés, mint minőségjelző.

Jézus azonban nem megváltozott minőségről, hanem újfajta életről beszélt. Azzal, amit Nikodémusnak mondott, minden jelzőt és címkét lényegtelenné tett. Nikodémusnak ugyanis sok címe volt – jó címkék, büszkén viselhette őket.

A János 3 azzal kezdődik, hogy megtudjuk: Nikodémus farizeus, a zsidók egyik vezető embere. Igazi tekintély volt, sokan felnéznek rá. Erkölcsös életű, a biblikus elveket szem előtt tartó, polgári gondolkodású, befolyásos vezető. A 10. vers Izrael tanítójának is nevezi. Az ország egyik vezető teológiaprofesszora és bibliatudósa. Ha a kifogástalan élet alapján lehetne Isten országába jutni, Nikodémusnak biztos helye volna. Jézusnak azonban mintha mindez nem volna fontos. Pont egy ilyen embernek mondja: “Újonnan kell születnetek!”

Teljesen biztos, hogy Jézus nem az erkölcsösebb élet népszerűsítésén dolgozott. Ő tényleges újjászületésről beszélt. Ezért mi sem használhatjuk újjászületésünket minőségjelzőként, amit büszkén viselünk, használunk és kihasználunk. Jézust nem hatja meg a törvényeket betartó, önmegtartóztató élet. Az Isten országába való belépés szempontjából nem számít a morális és a vallásos teljesítmény. “Újonnan kell születnetek.”

De miért?

Nos, az 6. versben Jézus 5 szóban összefoglalja az emberiség történetét:

“Ami testtől született, test az…”
– János 3:6a

A testtől született élet

A Bibliában a “test” azt jelenti: esendő ember. Gyakran elesett embert is jelent. Az ember nem tudja magát a saját fülénél fogva felemelni. Nem tudja magát újfajta, Lélektől született emberré átformálni. A test csak a testet tudja újratermelni. Ahogy a citromfa is csak további citromfákat tud létrehozni, a fenyősármány pedig csak további fenyősármányokat, a testtől született élet is csak további testtől született életek létrehozására képes.

Képzeljünk el egy életerős fenyőfát – friss, zöld, és jó szagú. De november végén kivágják, levágják a gyökereiről, elszakítják életadó forrásától, és elszállítják természetes élőhelyéről. Megveszi egy családapa, hazaviszi a lakásba, és gyönyörű karácsonyi díszeket aggat rá. A fenyő most odabent áll a meleg lakásban, körülveszi a család, ünnepelnek körülötte, szebb, mint valaha, és még mindig jó szagú. De nincs már benne élet. Egy idő után hullatni kezdi a tüskéit, és megfakul a színe. A család felporszívózza a hanyatlás jeleit, és tovább ünnepel. Egy januári napon pedig kirakják a száraz, élettelen tűzifát a kukák mellé.

karacsonyfak

Jézus szerint mi is ilyenek vagyunk. Az ember az Édenkertben kezdte meg az életét. Frissek voltunk, zöldek, és tele voltunk élettel. De úgy döntöttünk, hogy egyedül is megy ez nekünk. Elvágtuk magunkat életadó forrásunktól az Úrban, és attól kezdve haldoklunk. Mindannyian esendő emberként és halandó testként születünk, az idő pedig nem nekünk dolgozik.

Ki tudjuk magunkat csinosítani nagyon szépen. Mint a karácsonyfa, mutatósak tudunk lenni. Feldíszítjük magunkat csilivili dolgokkal, jó eredményekkel – érdemeink úgy lógnak rajtunk, mint a karácsonyfadíszek. Pedig csak “test” vagyunk: esendő ember, aki csak újabb esendő emberek létrehozására képes. Nincs bennünk élet. Előbb-utóbb a kukáknál végezzük.

“Ami testtől született, test az…”
– János 3:6a

De Jézus itt nem áll mag, hanem folytatja:

“…és ami Lélektől született, lélek az.”
– János 3:6b

A Lélektől született élet

Abban van a reménységünk, hogy másfajta élet is van. De az igazi, nem hanyatló élet nem belőlünk fakad, hanem felülről származik.

Erre emlékeztet Jézus, amikor azt mondja, hogy magától “nem ment fel a mennybe senki” (János 3:13). Mi nem vagyunk képesek megmászni a létrát Istenhez. Ő viszont leszállt hozzánk, és “testté lett” (János 1:14). Lejött közénk, bele a mi testtől született életünkbe (lásd: megtestesülés). Becsatlakozott a családfánkba. Magába vonta elesettségünket és szenvedéseinket. A kereszten pedig magába vonta még a bűneinket is. Minden testtől született életet becsomagolt Önmagába, és az egész rakás szerencsétlenséget a keresztre vitte Jézus.

Erről beszél Péter apostol, amikor azt írja, hogy Jézus

“halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.”
– 1Péter 3:18

Ezek szerint:

  • Karácsonykor Jézus megszületett a test szerinti életre.
  • Nagypénteken halálra adta a test szerinti életet.
  • Húsvét vasárnap a Lélek szerinti életre támadt fel.

Húsvét reggel tehát Jézus újjászületett. Ő az, aki átmegy a testtől született életből a Lélektől született életbe. Ő az újjászületés úttörője. Először a szűz méhéből született meg test szerint, másodszor a szűz sírból született meg Lélek szerint.

hernyo-bab-lepke

“A lepke a hernyó jövője.” (Müller Péter)

Miért jó ez nekünk?

Testtől született életünk folyamatosan hanyatlik. Jézus azonban igazi életet ígér: örök életet. Amit Nikodémusnak mondott, azt mindannyiunknak mondja:

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
– János 3:16

A kérdés most már csak az, hogy akarunk-e váltani? A hanyatló, haldokló test szerinti élet helyett akarjuk-e a Lélek szerinti örök életet? Egyértelmű, minek kell történnie. A test szerinti életünk – Ádámtól örökölt, “romlandó” családfánk és teljesítményeink – helyett Jézusra kell bíznunk magunkat, hogy romolhatatlan élet részesei legyünk.

Nincs értelme sem a jóságunkban bízni, sem a rosszaságunk miatt keseregni. Képtelenek vagyunk kimozdítani magunkat a test szerinti életből. Isten szeretete ajándékba adja az igazi életet. Mi nem tudunk felkapaszkodni Istenhez. Jézus szállt le a mennyei trónjáról hozzánk.

Őrá nézz, és ez fog történni:

Jézus a saját Lelkét adja beléd, részese leszel az Ő újjászületésének – és az új, Lélek szerinti életed az örökkévalóságban is tartani fog.

Újjá kell születned.

Újjászülethetsz.

Bízd magadat Jézusra, és már újjászülettél!

Folytatás következik

AZ ÚJSZÖVETSÉG 4 EVANGÉLIUMA sorozat