A “fej” az, akiből továbbömlik a szeretet

ujjaszuletes-tmbAz Atya a szerető, a Fiú a szeretett.

A Bibliát áthatja az Atya szeretete a Fiú iránt. Nyilvánvaló, hogy a Fiú is szereti az Atyát, de erről alig esik szó. Az Atya szeretete az elsődleges. Az Atya a szerető “Fej”. Ez azt jelenti, hogy szeretetben Ő küldi ki és vezeti a Fiút; a Fiú viszont nem küldi ki, és nem is vezeti az Atyát.

Úgy tűnik, ez fontos.

“Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.”
– 1Korinthus 11:3

Az Atya-Fiú kapcsolat (teológiai kifejezéssel a főség) szeretet-vízesést indít el: ahogy az Atya a Fiú szerető feje, úgy a Fiú is az egyház (Isten népe) szerető feje.

“Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.” – mondja a Fiú.
– János 15:9

Ahogy az Atya a szerető és a Fiú a szeretett, úgy Krisztus a szerető, és az egyház (Isten népe) a szeretett. Ez azt jelenti, hogy Krisztus az egyházat (Isten népét) kezdeményezően szereti: amit értünk tesz, az nem az érdemeink eredménye, nem reagálás arra, ahogy az egyház (Isten népe) Őt szereti. Az Ő szeretete van először, és a mi szeretetünk a viszontválasz. Mi azért szeretjük Őt, mert Ő előbb szeretett minket (1János 4:19).

Isten terve szerint a házasságot is ugyanez az erő mozgatja. A férj a feleség “feje”; a férfi úgy szereti a nőt, ahogy Krisztus, a “Fej” szereti jegyesét, az egyházat. A férfi a szerető, a nő a szeretett. És ahogy az egyháznak (Isten népének), úgy a feleségnek sem kell kiérdemelnie, vagy valamivel felgerjesztenie a férje szeretetét; megpihenhet benne, élvezheti, mert szabadon és feltétel nélkül ömlik rá.

Az Atya öröktől fogva szereti a Fiút, és Ő gerjeszti a Fiúban az örök szeretet viszontválaszát. Krisztus pedig úgy szeret bennünket, Isten népét, az egyházat, hogy viszont-szeretetet gerjeszt bennünk. Így ömlik tovább a szeretet Isten lényének belsejéből.

Azt hiszem, ez a sokat vitatott bibliai “főség” lényege.

vízesés

Kapcsolódó:
Isten önmagát kiöntő jelenléte az életünkben és a lelkigondozásban

______________________
Felhasznált irodalom
Michael Reeves: Delighting in the Trinity: An Introduction to the Christian Faith (IVP Academic, 2012)