Féltékenység és ítélet

Isten féltékeny szerető

Ha bűn a féltékenység, Isten miért féltékeny?

Isten féltékeny – “féltékenyen” szeret. És ítél. Riasztónak szavak ezek. Úgy véljük, hogy az ítélet és a féltékenység Isten jellemének két szörnyű vonása. Pedig, ha együtt látjuk a kettőt, teljesen más kép tárul elénk.

Nem véletlen, hogy a Bibliában Isten féltő szeretete (féltékenysége), és ítélete együtt szokott szerepelni:

2Mózes 20:5; 34:14; 5Mózes 4:24; 5:9; 6:15; 29:20; 32:16,21; Józsué 24:19; 1Királyok 14:22; Zsoltárok 78:58; 79:5; Ézsaiás 9:7; 26:11; 37:32; 42:13; 59:17; Ezékiel 5:13; 8:3ff; 16:38,42; 23:25; 35:11; 36:5; 36:6; 38:19; Jóel 2:18; Zofóniás 1:18; 3:8; Zakariás 1:14; 8:2,3; 1Korinthus 10:22; Zsidók 10:27.

A “féltő szeretet” (szó szerint: féltékenység) Isten gyakran emlegetett jellemvonása:

“Nem szabad leborulnod más isten előtt, mert az ÚR, akinek Féltőn-szerető a neve, féltőn szerető Isten.”
– 2Mózes 34:14

“Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony, erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély [féltékenység], akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az ÚRnak lángja.”
– Énekek éneke 8:6

Isten “féltő szeretete”, féltékeny szenvedélye úgy lobog, mint a tűz, mint az “ÚR lángja”. Nem valami megnyugtató, ha a féltékenységgel csupa negatív képzetet társítunk. Pedig…
620531k4433
1) Az eredet héber és görög szó úgy is fordítható, hogy buzgó lelkesedés (a görög zelos szót a Róma 10:2-ben és a Filippi 3:6-ban buzgóság szóval fordítja az MBT). A héber szó a vér piros színével kapcsolatos; forróvérű (vérmes, heves, szenvedélyes) ragaszkodást jelent.

2) A Biblia még az emberi kapcsolatok szintjén is sok példát vonultat fel a jó féltékenységgel kapcsolatban (pl. 2Korinthus 7:7, 11; 9:2; 11:2).

3) A “féltő szeretet” – elsősorban – jó, helyénvaló, forró, védelmező, szenvedélyes buzgalom a másik iránt. Csak másodlagosan jelent a riválisokkal való ellenségességet. A negatív féltékenység (pl. a Galata 5:20 felsorolásában) pedig az voltaképpen az igazi féltő szeretet önző elferdülése. Buzgalom, de nem mély megismerés, hanem félelem és önzés alapján.

Isten, aki maga a szeretet (1János 4:8), féltékeny, azaz féltőn szerető Isten. Ilyen az alaptermészete, amely minden más tulajdonságát is áthatja. Ezért a riválisaival is szembeszáll: mindazokkal, akik fenyegetik, ellopják, akadályozzák, vagy lekicsinylik szeretetét. De ez féltő szeretetének csak a másodlagos megnyilvánulása. Az alaphelyzet az, hogy Isten szeretet, szenvedélyének lángja pedig szeretetének nem puszító tüze, hanem életadó napsütése.

Amikor azonban riválisok tűnnek fel a színen, ez a láng másfajta következményeket von maga után:

“Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az ÚR haragjának napján, amikor felindulásának [szó szerint: féltékenységének] tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony, hamarosan végezni fog a föld összes lakójával!”
– Zofóniás 1:18

“Azért várjatok rám – így szól az ÚR -, arra a napra, amikor előlépek, mint vádló! Mert úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm a népeket, egybegyűjtöm az országokat, és kiöntöm rájuk bosszús haragomat, haragom egész hevét. Bizony, felindulásomnak [szó szerint: féltékenységemnek] tüze pusztítja majd az egész földet!”
– Zofóniás 3:8

A bűntől megfertőzött, Istennel szembefordult világ a pusztító lángok felé halad. Isten “minden lesz mindenekben”, amikor felemészti ezt a régi világot. Azok, akik az ÚRban vannak elrejtve (Zofóniás neve azt jelenti: az ÚR elrejt), Isten szeretetének melegét fogják átélni, ahogy azt a Zofóniás 3 leírja. De azok számára, akik a menedéken kívül lesznek, ugyanaz a forróság az ítélet pusztító tüze lesz.
620531k4433
Ugyanazok a lángok – de gyökeresen eltérő tapasztalat.

Hogyhogy ítél a szeretet Istene? – kérdezi háborogva a kételkedő.

Jogos a felháborodás. De nem Istenen kellene felháborodni. Az a tragédia, hogy Isten szeretetének vannak riválisai az életünkben.

“Életemre mondom – így szól az én Uram, az ÚR -, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg, Izráel háza?”
– Ezékiel 33:11

Az ítélet nem szükséges. Nem igaz, hogy forróbban ég Isten szeretetének lángja, amikor a bűnös ember a tüzelő. Ugyanolyan butaság ilyet mondani, mint azt, hogy a féltékeny házastársi szeretet házasságtörést, vagy gyilkosságot követel. Nem. Isten természetétől idegen, “szokatlan” és “rendkívüli” (ld. Ézsaiás 28:21) tevékenység, hogy ítél. De amikor riválisokkal áll szemben, akkor a lángolva szeretető Isten ítél.

Azt hiszem, ebből nyilvánvaló, hogy a szeretet és az ítélet nem zárja ki egymást.

Kapcsolódó
Isten kegyelme és Jézus keresztje
3-2-1 – ISTEN, a VILÁG… és TE