A család légköre

A nevelés légkör:

  1. A környezet légköre
  2. A család légköre
  3. Az iskola légköre

Charlotte Mason pedagógiájának ötödik alapelve:

5. A NEVELÉS LÉGKÖR, GYAKORLAT ÉS ÉLET.

A gyerek fejlődésének minden területén a családé a legfontosabb szerep. Az elfogadó és támogató, kegyelemre épülő családi légkör a kapcsolatra épülő következetes (KÉK) nevelés legfontosabb nevelőeszköze.

Amikor családra gondolunk, automatikusan egy stabil családot képzelünk el, amely Isten eredeti terve szerint működik. A mai világ szomorú realitásai közé tartozik azonban, hogy sok gyereknek nincs része abban az ideális családi háttérben, ahol édesanyja és édesapja tartós szeretetkapcsolata teremt biztonságos érzelmi alapot a számára.

Carl Larsson: Család

Carl Larsson: Család

Noha kevésbé ideális, mint az Isten eredeti terve szerinti teljes és szerető család, az egyedülálló szülő gyerekeinek is lehet jó családi élete, és egy mozaikcsalád is teremthet támogató légkört. Mivel méginkább át kell gondolnia, mit hogyan csinál, az egyedülálló szülő gyakran gazdagabb családi légkört teremt, mint sok  elfoglalt házaspár. Önzéssel és stresszel terhes világunkban valamilyen módon mindannyiunk élete eltér Isten eredeti, tökéletesen nekünk való tervétől; sokféle nehéz körülmény korlátozza azt is, hogy milyen lehet a családunk. Egyedülálló szülőnek lenni nem kis teher, de talán nem is a legnehezebb. Van olyan szülő, aki a családi légkör megteremtésének feladatát egy függőségben szenvedő szülőtárssal kénytelen megosztani, a másik egy munkamániással, a harmadik pedig egy szuperkereszténnyel (vallási fanatikussal), akinek az életében nem jut hely a hétköznapi élet dolgaira. Másokat a bénítóan bizonytalan anyagi helyzet, a lehetetlen lakásviszonyok, vagy egészségügyi problémák akadályoznak.

Bármilyen abnormalitással küzd is a családunk, teremthetünk olyan családi légkört, amelyre a szeretet és a megbocsátás jellemző, Isten törvényének stabil keretei között. Egy “jó” családban a gyerek kielégítő kapcsolatok részese. Mély elfogadás veszi körül, észreveszik és értékelik az egyéniségét, és a családi otthon helyt ad a kreativitásának is. A családban a gyerek nem házimunka, hanem a közösség tagja, aki részt vesz a ház körüli munkák elvégzésében, és részt vesz a közös kikapcsolódásban is.

Carl Larsson: Borsófejtés

Carl Larsson: Borsófejtés

A család azért is annyira jó hely a gyerekek nevelkedésére, mert az igazi élet színtere; nem úgy, mint a gyerekek számára mesterségesen kialakított intézményi környezet. Otthon a gyerek könnyen hozhat szabad döntéseket arról, hogy mit játsszon és mit dolgozzon. Amikor a való élet realitásai nehézségeket okoznak, jobb olyanokkal együtt élni, akik nem melegházban nevelkedtek, hanem hozzászoktak a családi élet valóságához és az alkalmazkodásból fakadó korlátokhoz is:

– Játssz csöndesebben, alszik a baba.
– Jön a Nagyi, most nem sátrazunk a nappaliban.
– Apának ma nehéz napja van, úgyhogy most nem olvasunk. Pihennie kell. Tudnál segíteni eltörölgetni az edényeket, hogy szép rend legyen, mire fölkel?
– Dóra néni a szomszédban azért sír, mert rákos lett a lánya. Jól esne neki, ha érezné, hogy törődünk vele – gyere, főzzünk neki egy jó vacsorát.
– Sajnálom, hogy a totyogó lerombolta az egész falut, amit olyan nagy gonddal építettél a kisasztalon. Gondolom, nagyon dühös vagy. Holnap építhetsz egy másikat az én szobámban, és becsukhatjuk az ajtót.
– Hiányzik nekünk az Apa. Sose lesz olyan, mint akkor, amikor itt élt velünk. De Isten megígérte, hogy segíteni fogja a családunkat. Abban is segíteni fog, hogy kitaláljuk, mihez kezdjünk most.

Ezek a valódi élethelyzetek nevelő hatásúak. A valósághoz tartozik, hogy e földön senki és semmi nem tökéletes. De tanulunk a hibákból is.

A nevelés légkör:

  1. A környezet légköre
  2. A család légköre
  3. Az iskola légköre

Kapcsolódó írások: