Elme – az micsoda?

Fogalomtár » szócikk: elme

A bibliai szemléletű nevelés a gyereket egész emberként látja, mert a gyerek személynek születik. Ez a megközelítés éles ellentétben áll a behaviorista szemlélettel. John Watson amerikai pszichológus, a behaviorista pszichológia atyja írta: “Az embert semmilyen éles határ nem választja el az állattól.” [1] A pedagógusképzés fő csapásirányát mind a mai napig a behaviorista Watson, Pavlov és Skinner inger-reakció alapú viselkedéselmélete határozza meg. Innen a kondícionáló, idomító, megerősítő-kioltó, jutalmazó-büntető módszerek.

Röpke 100 év kellett hozzá, hogy a neurológiai és a fejlődéspszichológiai kutatások hatására a pedagógia is távolodni kezdjen a behavioristáktól. Ma egyre több kutató, köztük Alfie Kohn, Gabor Maté, Gordon Neufeld és mások a Charlotte Mason pedagógiájával legalábbis hasonló irányba bátorítják azokat, akik hallgatnak rájuk.

Az elme definíciói

Az Oxford szótár meghatározása:

“Az elme a személy azon része, amely lehetővé teszi, hogy tudjon a világról és saját tapasztalatairól, gondolkodjon és érezzen; a tudat és a gondolkodás képessége.”

gondolkodo-elme

Daniel Siegel Mindsight (elmenézet) c. nemrég megjelent könyvében újszerű meghatározást fogalmaz meg:

“Az emberi elme kapcsolódás közben megnyilvánuló, testhez kötött folyamat, amely az energia és az információ áramlását szabályozza.” [2]
– Daniel Siegel

Energia: teljesítőképesség; egy cselekvés megvalósításához szükséges erő…
Információ: bármi, ami önmagán kívül valami mást szimbolizál…

Az emberi elme valóságos. Persze az elme már akkor is megvolt, amikor nem vettek róla tudomást. Definíciója viszont segít, hogy valamivel értelmesebben beszéljünk az életünk legbelsőbb természetéről.

Szerintem lenyűgöző ez a gondolat. Minden egyes gyerek egyszeri és különleges gondolkodó elméje szellemi erőt hordoz… mindegyikük olyan csoda, amelyet csak lélegzetünket visszafojtva bámulhatunk. Ha ez az egy igazság valahogy ténylegesen átjárná a szívünket, másképp nevelnénk és másképp tanítanánk őket.

Erről meg egy C. S. Lewis idézet jut eszembe:

“A megbecsülésből eredő szeretet csak néz, lélegzetét visszafojtva hallgat, és örül, hogy ilyen csoda létezik…”
– C. S. Lewis: A szeretet négy arca

Kapcsolódó bejegyzések:

_________________________________________
[1] John Watson (1878-1958) Psychology as the Behaviorist Views It (1913)

[2] Az eredeti idézet: “The human mind is a relational and embodied process that regulates the flow of energy and information.” in Dr. Daniel J. Siegel, M.D. Mindsight, 2011, Bantam: pp. 50-52.