Kapcsolatra épülő nevelés

A KÉK nevelés “Kapcsolatra Épülő Következetes” nevelés.Ha a nevelés nem a kapcsolatra épül, hiába következetes. Ahhoz, hogy célba érjenek a szavaid, befogadó lelkületre, feléd nyitott fülekre, hozzád ragaszkodó szívre van szükség. Ha azt akarod, hogy hallgasson rád a gyereked, akkor először arra kell törekedned, hogy rád hallgasson, és te legyél az, aki felé nyitott a füle és a szíve.

“Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat…”
– Efezus 6:1-2

Amikor ezt olvassuk, a két szó, amit észre szoktunk venni: “engedelmeskedjetek”, és “tiszteljétek”! Isten eredeti terve szerint az a nevelés előfeltétele, hogy a gyerekeink így nézzenek ránk: engedelmes lelkülettel, és őszinte tisztelettel. Nem véletlen azonban, hogy a Biblia ezt a gyerekeknek címzi, és nem a szülőket szólítja fel arra, hogy neveljék a gyerekeket engedelmességre és tiszteletre. Miért? Azért, mert erről Isten már gondoskodott azzal, hogy veleszületett kötődő (ragaszkodó-követő) ösztönnel látta el a gyerekeinket. A fenti idézetben Pál nem a puszta engedelmességre és tiszteletre inti a gyerekeket, hanem arra, hogy a szüleiknek engedelmeskedjenek, és őket tiszteljék. A nevelés egész kimenetele azon múlik, hogy kinek engedelmeskednek, és kit tisztelnek a gyerekek, ugyanis…

kotodes-kacsa-imprinting-transparent

Minden gyerek már engedelmes és tisztelettudó!

Minden gyerek engedelmes. Minden gyerek tisztel. Gyárilag így vannak beállítva. Isten ilyennek teremtette őket. Ezért mondja Jézus, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek (mi, felnőttek Isten iránt)… mert a kisgyerekek természetüknél fogva szeretnek, bíznak, követnek és engedelmeskednek… és ez később se változik.

A gyerekek nem tudnak nem engedelmeskedni és nem tisztelni, mert nem tudnak nem ragaszkodni és nem követni. A gyermeki engedelmesség és tisztelet ugyanis a kötődés természetes megnyilvánulása. Ahogy a kiskacsa az imprinting ösztönparancsára követi a kacsamamát, vagy hiányában bármit, ami a közelben mozog, a gyerek is belső parancsra követi az embermamát… vagy hiányában bárkit, aki a közelben mozog helyette. Egész nevelésünk sikere vagy kudarca azon áll vagy bukik, hogy a gyerekünk végig hozzánk kötődik-e, vagy útközben, minket szem elől veszítve másoknak adja a szívét. Olyanoknak, akik éppen annyira alkalmasak a nevelésére, mint a kiskacsa előtt zsinóron mozgatott fél csizma, amit rendületlen kacsabizalommal követ.

kotodes-kacsa-imprinting

Ma a kortársak töltik be egymás életében a szülő szerepét, akik éppen annyira alkalmasak egymást felkészíteni az életre, mint amennyire a fél csizma alkalmas a kiskacsát bevezetni a kacsaéletbe. Úgy gondolom, hogy a nevelési problémák legfőbb okozója, sőt, társadalmi problémáink legfőbb okozója is a kortárs-orientáció: a gyerekeink, minket szem elől tévesztve, elkezdik azokat követni, aki ott mozognak előttük. A szívük másokhoz kötődik ezernyi szállal… és már nem hallják, amit mi hápogunk.

A gyerek csak arra hallgat, akihez kötődik. Ha olyanok parancsolgatnak neki, akikhez nem kötődik, akkor ellenáll. Isten azért gondoskodott nemcsak a kötődés, hanem az ellenakarat ösztönéről is, mert a gyerek akkor van biztonságban, ha azoknak engedelmeskedik és azokat tiszteli, akik felelősek érte és gondoskodnak róla; az illetéktelenül beavatkozókat pedig ösztönösen távol tartja magától. A kortárs-orientált gyerek azonban a szülei “hápogását” érzi illetéktelen beavatkozásnak, és a szülő-gyerek kapcsolatot védeni hivatott ellenakarat ösztöne a saját szülei ellen készteti őt védekező ellenállásra.

A szülő dolga tehát nem az, hogy engedelmességre és tiszteletre nevelje a gyerekét, mert ez az, ami a kötődés révén már adott. Minden gyerek engedelmes valakinek, és igényli, hogy tisztelhessen valakit… a kérdés csak az, hogy kinek engedelmeskedik, és kit tisztel! Arról kell gondoskodnod, hogy a gyereked, miközben cseperedik, továbbra is neked, a szülőnek engedelmeskedjen, és továbbra is téged tiszteljen; ne dugja át a csatlakozóját valaki más konnektorába.

A GYEREK TÁRSAS LÉNY – MUSZÁJ KAPCSOLÓDNIA!

A GYEREK is TÁRSAS LÉNY – MUSZÁJ KAPCSOLÓDNIA!

Ha kihúzza a dugót belőled, kibe, mibe fog becsatlakozni?

Ha a kortársai azok, akik egész nap elérhető közelségben vannak, te pedig nem vagy ott mellette, akkor a KORTÁRSAKBA fogja csatlakoztatni a dugóját – és azzal lesz tele, ami belőlük folyik.

A kötődő ösztön, a kapcsolódás vágya hatalmas hajtóerő a gyerekedben. Ha megfosztod őt magadtól, akkor sem szűnik meg engedelmeskedni és tisztelni, csak éppen nem rád irányul az engedelmessége és a tisztelete, hanem azokra, akikhez helyetted kötődni kezdett. A filmek és videojátékok ismerős szereplőire, a médiából ismert sztárokra, és az óvodában meg az iskolában minden nap mellette lévő, minden élményében osztozó többi gyerekre.

A gyereked annak engedelmeskedik, akihez kötődik… ha a kortársaihoz kötődik, úgy fog beszélni, ahogy ők, úgy fog kinézni, ahogy ők, és azokat a dolgokat fogja jónak tartani, amit ők… őket fogja követni, nekik lesz engedelmes, nekik ajándékozza a tiszteletét, tőlök várja az útmutatást az életben, és az értékrendjét is hozzájuk igazítja.

A mai gyerekek a kortársaik áramforrásába csatlakoznak. Éretlen gyerekek nevelnek éretlen gyerekeket. A kortárs-orientáció, a szülőnek ellenálló gyerek, és a lázadó kamasz nem normális jelenség, de általános. Azért hisszük normálisnak, mert mindenütt ezt látjuk.

Csak a bizalmas kapcsolat közegében tudsz hatni a gyerekeidre!

Ha el akarod látni az Isten által rád bízott szülői feladatodat, az a legfontosabb dolgod, hogy csecsemőkortól a felnőtté válásig tápláld és locsolgasd a gyerekeiddel való kapcsolatodat. Meg kell tartanod a szívüket, mert csak a bizalmas kapcsolat kontextusában tudsz hatni a gyerekeidre! Azt tudod vezetni, aki követni akar.

kotodes-kacsa-imprinting-03

Az tudja vezetni, akit követ

Előfordulhat, hogy minden mást jól csinálsz a nevelésben, és mégis azt tapasztalod, hogy a gyereked nem hallgat rád és nem követ. Valószínűleg az a baj, hogy meglazult, vagy megszűnt köztetek a bizalmas kapcsolat. A gyereked hatalmas erejű kötődő igényének a dugója már nem beléd csatlakozik, hanem valaki másba. Következetesen neveled, csak éppen NEM AZT A SZEREPET TÖLTÖD BE az életében, amire szüksége volna…

A kortársak nem pótolnak!

Jó hír: rajtad kívül senki és semmi más nem képes a gyerekednek megadni azt, amire valóban szüksége van! Se a kortársak, se a videojátékok, se a sztárok, se a facebook, se a tanáraik, akik – legyenek bár nagyszerű pedagógusok – nem lehetnek pótszülők, amikor egyszerre 25-30 gyerek van rájuk bízva. Te sokkal jobban ki tudod elégíteni a gyerekeid IGAZI szükségleteit!

A kortársak, ha megfelel az elvárásaiknak, befogadják; ha nem, csúfolják és kiközösítik. Be kell illeszkednie, meg kell felelnie, teljesítenie kell… a gyerekközösségekben könyörtelen hatalmi sorrend van, és szigorú elvárás-rendszernek kell megfelelni. Kegyetlen farkastörvények érvényesülnek. Az érzelmileg éretlen gyerekekből álló kortársközösség nem képes feltétel nélküli szeretetet adni.

kotodes-03

TE VISZONT lehetsz vele olyan természetes gondoskodó-elfogadó viszonyban, ami Isten eredeti terve minden szülő és gyerek kapcsolatára. Ha szülő vagy, a képesség is megvan benned arra, hogy megajándékozd a gyerekedet azzal, amire szüksége van. A legfontosabbakat senki mástól nem kaphatja meg úgy, mint a saját szüleitől. Tőled, tőletek kaphat:

  • feltétel nélkül elfogadó szeretetet,
  • stabil érzelmi támogatást (menedékhelyet),
  • jó beszélgetéseket, együtt töltött “minőségi” és “mennyiségi” időt,
  • megalapozott értékrendet,
  • értelmes útirányt, és
  • érett felnőttek kincset érő tapasztalatait.

Ezeket sehol máshol nem kapja meg, és óriási szüksége van rájuk. Teremtsd meg az alapot arra, hogy célba érjen a következetes nevelésed. Ez az alap a kapcsolat. Tedd lehetővé, hogy a szavaid nyitott fülekre találjanak. Ha azt akarod, hogy a gyereked hallgasson rád, ne engedd el a szívét. Ha már nem a tiéd, hódítsd vissza! A következetes nevelés előfeltétele, hogy bizalmas kapcsolat legyen köztetek. Ezért kapcsolatra épülő a KÉK nevelés.

Isten is így bánik velünk.

“Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.”
– Zsoltárok 91:1-4

“Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz…” (Zsoltárok 91:4)


hangfelvetel-kek-neveles

Ezt a cikket Gergely Eszter hangján meg is hallgathatod!

Köszönöm, Eszter!