Cselekvőképesség érzete

Fogalmi szótár » szócikk: cselekvőképesség érzete

Az angol nyelvű szakirodalomból átvett fogalom: sense of agency

Az agency, agent (magyarul ágens) szó a latin ago igéből származik, ami azt jelenti, hogy “mozgásba hoz, indít; hajt, terel, vezet, kormányoz; cselekszik, véghez visz; figyelmet fordít”. Rokona: actum – tett.

A latin ago igét használták a rómaiak annak a cselekvésnek a megnevezésére is, amikor a harci szekeret hajtották. Ez a fajta önkormányzás, a cselekvőképesség érzete azt jelenti, hogy valaki kormányt érez a kezében: nem sodródik, hanem az élet vezetőülésén ül, és felelős az irányért, amerre halad. Folytatás »

cselekvőképesség érzete - kezében a kormány

kép: olesiabilkei / istock