A jóság személyválogató

« KÉK fegyelmezés

Idegenek akaratának a gyerek automatikusan ellenszegül

A jóra való törekvés erősen személyválogató, és jól is van ez így. Nem véletlen, hogy a gyereked nem akar bárkinek szót fogadni.

Miért nem olyanra teremtette Isten a gyereket, hogy minden felnőttnek fogadjon szót? Azért, hogy ne legyen bárkinek kiszolgáltatva, csak annak, aki felelős érte és gondoskodik róla.

kötődés - a jóság személyválogató

Száz évvel ezelőtt a gyerek még a tanáraihoz is kötődhetett, de a mai iskola tanára már nem a családot körülvevő és támogató kapcsolati háló tagja – tisztelet a ritka kivételnek. A megváltozott társadalmi szerkezet egyre inkább megnehezíti, hogy személyes kötelék fűzze a gyereket a tanáraihoz. Az iskola kikerült a családot támogató személyes kapcsolatok hálójából; Dr. Neufeld fogalmazásában a “kötődő faluközösségből” (attachment village).

A társadalom szerkezete az ipari forradalom hatására gyökeresen átalakult, de a gyerekek természete nem változott meg.

Miért tekintjük természetesnek, hogy a gyerekkel szemben olyanok támasztanak elvárásokat, olyanok utasítják, akikhez nem fűzi személyes kötelék? Miért nem gondolunk arra, hogy előbb személyes kötelék kellene, hogy fűzze az óvónőhöz, a bébiszitterhez, vagy az apukája új feleségéhez, és csak utána kellene elvárnunk, hogy “tisztességesen” beszéljen velük, sőt még hallgasson is rájuk?

Természetes, hogy a gyerek nem akar jó lenni olyan valaki kedvéért, akihez nem fűzi személyes kötelék. Azzal, hogy rendszeresen ilyen helyzetbe hozzuk, mi, felnőttek szoktatjuk az ellenakarat gyakorlására, a védekező ellenszegülésre.

Egy egészséges gyerek NEM engedelmeskedik bárkinek. A szófogadás, a példavétel, a megfelelés vágya erősen szelektív. Bizalmas kapcsolat hiányában a gyerek ellenáll és ellenkezik. Isten olyanra alkotta meg a gyermeki természetet, hogy csak annak fogadjon szót, akihez személyes kötelék fűzi, akivel bizalmas kapcsolatban van.

A gyereked annak a kedvéért akar jó lenni, akihez mélyen kötődik

A jó viselkedés szándéka ma is a bizalmas kapcsolat közegében születik, mert a gyerekek természete nem változott. A kötődés bizalmas kapcsolattá érése pedig egy többlépcsős fejlődési folyamat eredménye. Időbe telik. Évekbe telik.